9. 12. 2008
Náučná lokalita v areáli gymnázia

Slávnostným zasadením posledného stromu podpredsedom BSK Gabrielom Agárdym v areáli Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách bola v utorok 9. 12. slávnostne otvorená náučná lokalita, ktorá vznikla transformáciou okolitého parčíka, poznačeného výčinmi víchrice Emma v marci tohto roka. Pri kalamite tam vtedy vyvrátilo 12 dominantných stromov.

Učitelia prírodovedných predmetov pod vedením zástupkyne školy Viery Mojžišovej spolu so študentmi pripravili projekt obnovy parčíka. Jeho estetický a relaxačný význam sa rozhodli povýšiť na lokalitu, ktorú vďaka odborným popisom stromov možno využiť ako živé laboratórium a malé arborétum s významom pre vyučovanie botaniky a environmentálnej výchovy.

Gymnázium získalo na uskutočnenie zámeru grant z Ministerstva školstva SR v hodnote 100 000 Sk/3319,39 eura. Počas niekoľkých fáz projektu sa najskôr zlikvidovalo kalamitné drevo, lokalita sa revitalizovala, vysadili sa nové dreviny s dôrazom na druhovú rozmanitosť a jej význam pre zachovanie rovnováhy v prírode. Na záver sa osadili tabuľky s popisom drevín, ktoré pripravili študenti pod odborným vedením svojich pedagógov. Odborným konzultantom pri výbere a popise drevín bol systémový botanik, bývalý učiteľ a dlhoročný zástupca riaditeľa gymnázia Ľudovít Bajo.

Po prezentácii projektu študentkami v premietacej miestnosti školy riaditeľka gymnázia poďakovala všetkým zainteresovaným, pedagógom, no najmä študentom. „Vďaka vám je cena našej školy opäť vyššia,“ adresovala im povzbudivé slová vďaky a pripomenula okamihy radosti, ktoré pri výsadbe stromov zažívalo osadenstvo školy od najmladších žiakov až po kuchárky. Na záver sa účastníci slávnostného otvorenia náučnej lokality prešli po školskom parčíku a prezreli si výsledok niekoľkomesačného úsilia autorov tejto peknej myšlienky.

Text, foto: Tatiana Búbelová

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok