9. 12. 2008
Náučná lokalita v areáli gymnázia

Slávnostným zasadením posledného stromu podpredsedom BSK Gabrielom Agárdym v areáli Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách bola v utorok 9. 12. slávnostne otvorená náučná lokalita, ktorá vznikla transformáciou okolitého parčíka, poznačeného výčinmi víchrice Emma v marci tohto roka. Pri kalamite tam vtedy vyvrátilo 12 dominantných stromov.

Učitelia prírodovedných predmetov pod vedením zástupkyne školy Viery Mojžišovej spolu so študentmi pripravili projekt obnovy parčíka. Jeho estetický a relaxačný význam sa rozhodli povýšiť na lokalitu, ktorú vďaka odborným popisom stromov možno využiť ako živé laboratórium a malé arborétum s významom pre vyučovanie botaniky a environmentálnej výchovy.

Gymnázium získalo na uskutočnenie zámeru grant z Ministerstva školstva SR v hodnote 100 000 Sk/3319,39 eura. Počas niekoľkých fáz projektu sa najskôr zlikvidovalo kalamitné drevo, lokalita sa revitalizovala, vysadili sa nové dreviny s dôrazom na druhovú rozmanitosť a jej význam pre zachovanie rovnováhy v prírode. Na záver sa osadili tabuľky s popisom drevín, ktoré pripravili študenti pod odborným vedením svojich pedagógov. Odborným konzultantom pri výbere a popise drevín bol systémový botanik, bývalý učiteľ a dlhoročný zástupca riaditeľa gymnázia Ľudovít Bajo.

Po prezentácii projektu študentkami v premietacej miestnosti školy riaditeľka gymnázia poďakovala všetkým zainteresovaným, pedagógom, no najmä študentom. „Vďaka vám je cena našej školy opäť vyššia,“ adresovala im povzbudivé slová vďaky a pripomenula okamihy radosti, ktoré pri výsadbe stromov zažívalo osadenstvo školy od najmladších žiakov až po kuchárky. Na záver sa účastníci slávnostného otvorenia náučnej lokality prešli po školskom parčíku a prezreli si výsledok niekoľkomesačného úsilia autorov tejto peknej myšlienky.

Text, foto: Tatiana Búbelová

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok