14. 5. 2015
Naučme sa učiť: Nové občianske združenie V Malackách

V úvode roka 2015 vzniklo v Malackách nové občianske združenie, ktoré pomáha deťom správne sa učiť. Špeciálne výchovno-vzdelávacie a poradenské centrum pre deti a mládež Naučme sa učiť je oficiálny názov tejto organizácie, ktorá sídli v Inkubátore na štvrtom poschodí.

„Naše centrum vykonáva poradenstvo pre deti, mládež, rodiny, škôlky, školy, vykonáva nápravu problémov, terapeutické služby nielen pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre bežných žiakov s ťažkosťami v učení, správaní, pozornosti, pre žiakov školsky neprospievajúcich a podobne,“ hovorí predsedníčka OZ Ľubica Sedláková. Špeciálne sa venujú aj deťom s odloženou školskou dochádzkou.

S deťmi pracuje špeciálny pedagóg, ktorý sa im môže venovať v hodinách, ktoré si stanovia rodičia. Organizácia preto garantuje individuálny prístup k deťom. V letných mesiacoch organizuje združenie dve aktivity – Letná škola predškoláka a Letná škola školáka. „Hlavným cieľom Letnej školy predškoláka je pripraviť deti na plynulý prechod z MŠ do ZŠ. Druhý program je pripravený pre školákov, na plynulý a bezproblémový prechod do vyššieho ročníka,“ vysvetľuje Ľ. Sedláková. O ďalších možnostiach a programoch, ktoré OZ poskytuje, sa môžete informovať na e-mailovej adrese: naucmesaucit@gmail.com, t. č.: 0914 118 856 alebo priamo v Inkubátore.

Text, foto: N. Slobodová (ilustračná snímka)

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok