31. 8. 2022
Nástup do jednotlivých škôl: kedy a kde?

Vo štvrtok 1. septembra sa začína nový školský rok 2022/2023. Deti nastupujú do materskej školy 2. septembra, žiaci a študenti nastupujú do škôl v pondelok 5. septembra. Prinášame súhrn informácií, kedy presne sa do jednotlivých škôl nastupuje. 

Materská škola 

Novoprijaté deti o 8.00 h podľa adaptačného plánu, ktorý bol prílohou rozhodnutia o prijatí.msmalacky.edupage.org

ZŠ Dr. J. Dérera 

V prípade priaznivého počasia sa žiaci zhromaždia na školskom dvore o 8.00 h. Ak by pršalo, pôjdu priamo do tried.dererka.edupage.org

ZŠ Štúrova ul. 

Prváci sa stretnú o 8.00 h v átriu. Ostatné ročníky prídu do svojich tried o 9.00 h.zssturovamalacky.edupage.org

ZŠ Záhorácka ul. 

Žiaci 2. – 9. ročníka prídu do školy o 8.00 h. Prváci sa stretnú o 9.00 h pred hlavným vchodom (v prípade pekného počasia). zs4malacky.edupage.org

Spojená škola sv. Františka Assiského

Presné informácie k nástupu do školy sú zverejnené na stránke www.csmalacky.sk.

Základná umelecká škola 

Zápis do všetkých odborov sa koná od pondelka 5. septembra do stredy 7. septembra, vždy od 14.00 do 17.00 h. Žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru sa zapisujú na Záhoráckej 1918, žiaci výtvarného odboru sa zapisujú v synagóge.zusmalacky.edupage.org

Centrum voľného času

Prihlasovanie do krúžkov: elektronicky cez formulár na webstránke CVČ alebo osobne v CVČ od pondelka 5. septembra v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h. cvcmalacky.sk
-red-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok