27. 11. 2012
Naše školy končia štrajk - okrem Spojenej školy a gymnázia

Všetky  školy zriaďované mestom Malacky oznámili školskému úradu v Malackách, že od stredy 28. 11. už do štrajku nebudú zapojené a začína sa v nich učiť. V našom meste je teda štrajk v základných školách ukončený a počnúc stredou 28. 11. všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky (ZŠ Štúrova, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka, MŠ, ZUŠ, CVČ) budú zabezpečovať výchovu a vzdelávanie, ako aj stravovanie v plnom rozsahu.

V štrajku pokračuje len Spojená škola na Pribinovej ulici (zatiaľ do pondelka 3. 12.) a Gymnázium na Ul. 1. mája v Malackách (v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja), ktoré je rozhodnuté vytrvať až do oficiálneho ukončenia štrajku zo strany školských odborov.

Kontaktný bod na zabezpečenie nevyhnutnej starostlivosti o deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ počas trvania štrajku, ktorý bol mestom zriadený v ZŠ Dr. J. Dérera, sa preto týmto dňom ruší.

Pre deti bol počas štrajku pripravený program, ktorý nikto nevyužil. Mali navštíviť kino a akcie v Športovej hale Malina a v Knižnici MCK.

-red-

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok