6. 6. 2017
Naša škola je EKO
Aj tento školský rok sme pripravili pre žiakov našej Spojenej školy veľký celoročný školský humanitno-ekologický projekt, ktorý sme nazvali tento rok Červenáčik, lebo jeho maskotom bola červená kvapka krvi.
Projekt bol určený pre všetky triedy ZŠ a zasahoval do všetkých vyučovaných predmetov. Prostredníctvom deviatich disciplín sa žiaci zapojili do rôznych zbierok so spoločným heslom Podeľme sa!, z ktorých výťažok putoval pre postihnutých chorobou AIDS, na podporu práce mladých saleziánov v južnom Sudáne, pre ľudí trpiacich onkologickými chorobami a pre klientov z nízkoprahového azylového centra Betánia v Malackách. Presvedčili sme žiakov, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne, že bez vody niet života, že zbieraním starého papiera chránime ubúdajúce stromy a že aj staré elektrozariadenia a použité batérie sa dajú separáciou jednotlivých častí zužitkovať.
Spoločne sme vyzbierali a odovzdali rekordných 15 486,5 kg papiera, čo je o 1 500 kg viac ako v minulom školskom roku. Celá škola spolu nazbierala 3483 elektrozariadení a 16 289 batérií, čo je v porovnaní s minulým školským rokom dvojnásobok. Zanietenosť, s akou žiaci separovali, recyklovali a zbierali odpad, je dôkazom toho, že budúcnosť našej planéty im nie je ľahostajná.
Jednotlivé triedy počas projektových dní v rámci Dňa vody a Dňa Zeme mali možnosť súťažiť a získavať body za jednotlivé disciplíny. Projekt sme vyhodnotili tradične počas osláv MDD na našej škole. Najlepšie tri triedy s najvyšším počtom bodov dostali vstupenky na kúpalisko v Malackách a sladkú tortu. Prvou cenou boli vstupenky do Aquaparku Senec pre celú triedu.

Text a foto: Spojená škola sv. F. Assiského
Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok