10. 3. 2020
Nariadenie Nemocnice Malacky

Ak máte príznaky ochorenia dýchacích ciest ako sú kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť či horúčka, žiadame vás, aby ste neprichádzali na vyšetrenie do nemocnice. Nevstupujte do nemocnice ani v prípade, že ste v domácej karanténe a nevykazujete známky ochorenia. Takisto vás prosíme, aby ste nezatajovali informácie o pobyte v rizikových krajinách s rozšírením koronavírusu (Čínska ľudová republika, Kórejská republika, Iránska islamská republika a Talianska republika).

V prípade nerešpektovania tohto nariadenia hrozí v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia § 56 ods.1 c) pokuta až 1659 €. Občan sa v takomto prípade dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva.

Apelujeme aj touto cestou na verejnosť, aby dodržala uvedené nariadenie s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírus). Nemocnica Malacky realizuje preventívne opatrenia – a toto je jedným z nich, aby jej priestory ostali bezpečné pre všetkých pacientov aj personál.


Nemocnica Malacky

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok