11. 12. 2008
Namiesto eurobalíčkov systematická podpora dôchodcov

Malackí dôchodcovia sa pred koncom roka začali zaujímať, či od mesta nedostanú štartovacie eurobalíčky. Vraj zaregistrovali, že niektoré mestá takto podporili seniorov. Primátor mesta Jozef Ondrejka priznal, že ho ich nároky zamrzeli. Bolo by totiž jednoduché zapáčiť sa rozdávaním peňazí. Pri počte asi 3000 občanov v dôchodkovom veku by však mesto muselo vyčleniť asi 1 500 000 Sk na balíčky v hodnote 500 Sk. Podľa neho podpora starších spoluobčanov sa však u nás neobmedzuje len na takéto na prvý pohľad „ľúbivé“ riešenia. Mesto dlhodobo uplatňuje systémové úľavy pre občanov starších ako 62 rokov.

Občanom, ktorí dovŕšili 62 rokov, mesto poskytuje zľavy 30 % z dane z nehnuteľnosti, z dane za psa a z poplatku za komunálny odpad. Nemusia o ne žiadať a účtujú sa im automaticky. Úľava z dane z nehnuteľnosti sa v roku 2009 podľa aktuálnych prepočtov bude týkať 1 604 občanov a dosiahne sumu 406 000 Sk (13 476 €). O túto sumu je znížený príjem dane z nehnuteľnosti do rozpočtu mesta. V Malackách je 386 dôchodcov, ktorým mesto poskytuje úľavu z dane za psa. Tá v roku 2009 dosiahne 62 500 Sk (2 075 €). Úľava na poplatku za komunálny odpad sa týka 2 877 osôb a jej výška v roku 2009 dosiahne 753.000 Sk (24 995 €).

Mesto v roku 2009 prispeje dôchodcom na stravu z Mestského centra sociálnych služieb (MsCSS) sumou 1 300 000 Sk (43.152 €). Občanom nad 65 rokov, ktorí využívajú služby káblovej televízie, spoločnosť Progres Malacky poskytuje zľavu z poplatku, ktorá je krytá z rozpočtu mesta. Na rok 2009 je na tento účel vyčlenených 250.000 Sk (8.298 €). Mesto plánuje v roku 2009 poskytnúť organizáciám a združeniam dôchodcov príspevky asi 80 000 Sk (2.656 €). Na opatrovateľskú službu v teréne je vyčlenených 8 300 000 Sk (275.510 €), pričom zákonom stanovená výška pre túto oblasť je 7 091 000 Sk (235 378 €). Mesto prostredníctvom MsCSS zavádza nové služby sociálneho taxíka, ktorý podľa predpokladov budú využívať najmä starší občania. Na tento účel je vyčlenených 670 000 Sk (22 240 €).

Podpora na rok 2009 v číslach
Celková úľava na miestnych daniach a miestnom poplatku: 1.221.500 Sk (40 546 €)
Priama finančná podpora z rozpočtu mesta:  3.509.000 Sk (116.478 €)
Celková suma podpory dôchodcov: 4.730.500 Sk (157.024 €)

T. Búbelová

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok