26. 6. 2014
Najúspešnejší žiak dostal tablet

Deň pred odovzdávaním vysvedčení mal v ZŠ Záhorácka slávnostný, ale pritom uvoľnený nádych. Počas dopoludnia vedenie školy oceňovalo najúspešnejších žiakov I. a II. stupňa, samých jednotkárov, úspešných reprezentantov školy v športových disciplínach či olympiádach, ale aj tých, čo zo školy nič nevymeškali. Deti dostávali knihy, školské potreby a iné darčeky, ale aj diplomy. Odmenou všetkým bolo najmä uznanie a potlesk spolužiakov.  

V programe vystúpili umelecky nadané deti so spevom, hrou na gitare či klávesových nástrojoch a priestor dostal aj učiteľ Vlado Handl. Zaspieval vlastnú pesničku, ktorá by sa dala nazvať aj školskou hymnou. Ako najúspešnejší žiak školy si odniesol osobitné ocenenie deviatak Marian Petráš (15), ktorému riaditeľka školy G. Emrichová odovzdala krásnu cenu – tablet. Marian totiž ako najúspešnejší účastník predmetových olympiád získal aj ocenenie primátora mesta Jozefa Ondrejku a bol vyhlásený za najúspešnejšieho deviataka mesta Malacky v tomto školskom roku. Vyhral okresné kolo geografickej olympiády a na kraji skončil ako úspešný riešiteľ na 8. mieste. V okresnom kole matematickej olympiády sa umiestnil na 3. mieste. „Je škoda, že do krajského kola postupujú len prví. Marian je výnimočný tým, že sám sa chce učiť, prichádza často na konzultácie, sám si pýta príklady a príklady vie vypočítať z hlavy bez toho, aby si zapisoval postup,“ hovorí jeho  učiteľka matematiky Viera Adamovičová, ktorá ho tri roky viedla a pripravovala na matematické súťaže. Marian Petráš bude pokračovať v štúdiu na Gymnáziu na Ul. 1. mája v Malackách a prezradil, že raz by sa chcel stať lekárom.    

Po oceňovaní sa žiaci v ZŠ Záhorácka zabávali v atriu so sokoliarmi a v telocvični na divadelnom predstavení Čert a Kača.   

Text, foto: -tabu-

Fotogaléria na FB

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok