20. 6. 2011
Nájomné zmluvy na podpis
Mesto Malacky oznamuje, že žiadatelia, ktorým bol pridelený nájomný byt na ulici Pri Maline, môžu prísť podpísať nájomnú zmluvu dňa 22. 6. v čase od 9.00 do 17.00 h do veľkej zasadačky MsÚ v Malackách na I. poschodí. Pred podpisom zmluvy sa musia žiadatelia preukázať dokladom o úhrade finančnej zábezpeky vo výške šesťnásobku určeného nájomného. Informáciu o výške finančnej zábezpeky dostanú žiadatelia u Barbory Ballovej na telefónnom čísle 034/796 6112, Ladislava Adamoviča na telefónnom čísle 034/796 6160  alebo na elektronickej adrese barbora.ballova@malacky.sk, ladislav.adamovic@malacky.sk.

MsÚ Malacky
Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok