20. 6. 2011
Nájomné zmluvy na podpis
Mesto Malacky oznamuje, že žiadatelia, ktorým bol pridelený nájomný byt na ulici Pri Maline, môžu prísť podpísať nájomnú zmluvu dňa 22. 6. v čase od 9.00 do 17.00 h do veľkej zasadačky MsÚ v Malackách na I. poschodí. Pred podpisom zmluvy sa musia žiadatelia preukázať dokladom o úhrade finančnej zábezpeky vo výške šesťnásobku určeného nájomného. Informáciu o výške finančnej zábezpeky dostanú žiadatelia u Barbory Ballovej na telefónnom čísle 034/796 6112, Ladislava Adamoviča na telefónnom čísle 034/796 6160  alebo na elektronickej adrese barbora.ballova@malacky.sk, ladislav.adamovic@malacky.sk.

MsÚ Malacky
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok