4. 11. 2020
Najbližší víkend (6. – 8. november) bude objemový zber odpadu pre III. obvod
Do pristavených veľkokapacitných kontajnerov môžu obyvatelia vyniesť odpad. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu vrátia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.

Termín zberu objemového odpadu: 
III. obvod, 6. – 8. november 

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek – fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

Ulice III. obvodu: 
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 

Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery: 
Vinohrádok
gen. Štefánika – pri škôlke
gen. Štefánika – pri bývalom hostinci Tabarín
Stupavská – bývalé Zberné suroviny
trafostanica pri Betánii
Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko
Štúrova – detské ihrisko a škola
Štúrova – pri potoku
križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 
trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
Kalista Orgoňa – parkovisko
križovatka Jánošíkova – Príjazdná
križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 
križovatka Gaštanová pri Hobbi

-red-
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok