16. 1. 2009
Nadácia Pro Malacky podporí ďalšie projekty
Nadácia Pro Malacky vyhlásila III. grantové kolo na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty s trvalým prínosom pre mesto Malacky. Uzávierka predkladania projektov je 30. január. O dotáciu môžu požiadať neziskové organizácie (nadácie, združenia, neinvestičné fondy) a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v meste Malacky. Formulár žiadosti v elektronickej podobe sa nachádza v sekcii Nadácia Pro Malacky. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2.000 € (60.252 Sk). O udelení dotácie na projekty rozhodne po vyhodnotení všetkých podaných žiadostí správna rada nadácie. Partnerom grantového kola je NAFTA, a. s., a Nadácia SPP.
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok