19. 1. 2015
Na zápis prišlo 297 prvákov. Cirkevná ZŠ s rekordným počtom detí!

V dňoch 16. – 17. januára sa konal na všetkých základných školách v Malackách zápis do prvého ročníka pre školský rok 2015/2016.

Na zápis sa dostavili deti narodené v období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. A tiež deti, ktoré mali v minulom roku odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Do ZŠ Dr. J. Dérera by v budúcom školskom roku chcelo chodiť 92 detí, do cirkevnej základnej školy sa hlási 100 prvákov, do ZŠ na Štúrovej ulici sa prihlásilo 58 detí a do ZŠ na Záhoráckej ulici 47 detí.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Rodičia mohli deti zapísať aj v základnej škole mimo školského obvodu. Musí to byť však so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa žiak hlási. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl v znení Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 12/2013. Na zápis žiakov do cirkevnej Základnej školy Mansvéta Olšovského sa uvedené VZN nevzťahujú.

Zriaďovateľom cirkevnej školy je Rímskokatolícka cirkev, bratislavská arcidiecéza. Mesto, ktoré je zriaďovateľom ostatných troch základných škôl, je povinné zabezpečiť vzdelávanie pre deti v našom meste. To, že je v Malackách aj štvrtá cirkevná základná škola, je pri súčasných počtoch prvákov veľkou výhodou. Malackých detí narodených v uvedenom období  je presne 200. Hore uvedený počet zapísaných prvákov teda dopĺňajú deti z okolitých dedín.

V najbližších týždňoch budú riaditelia základných škôl rozhodovať o prijatí žiakov. Na zreteľ musia brať najmä to, či dokážu poskytnúť adekvátne priestory na výučbu a, samozrejme, či dokážu vyučovanie aj personálne pokryť. Na cirkevnú základnú školu sa v tomto roku hlási rekordný počet detí, a preto bude nevyhnutné riešiť kapacitnú otázku. Nárast tu zaznamenali už minulý rok, tento rok je však oveľa markantnejší. Vlani sa sem hlásilo 77 detí, dnes 100. V ostatných školách sú počty budúcich prvákov porovnateľné s minulým rokom, hoci vo všetkých prípadoch ide o nárast detí. Celkovo sa tento rok zapísalo až o 43 detí viac ako v minulom roku. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie by mali rodičia detí dostať do 31. mája.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok