2. 7. 2014
Na zámockú strechu sme získali 50 000 eur!

Dobrú správu o pridelení dotácie Ministerstva kultúry SR na opravu strechy a komínov na Malackom kaštieli redakcii mestských médií oznámila Kristína Bálintová, projektová manažérka z MsÚ v Malackách.

„V rámci projektu Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách – 1. etapa  boli vyšpecifikované najnevyhnutnejšie práce súvisiace s celkovou obnovou kaštieľa v Malackách. V roku 2014 v rámci daného projektu dôjde k rekonštrukcii strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác v západnom  krídle kaštieľa. Plánovaná obnova nie je len nevyhnutným predpokladom záchrany nášho kultúrneho dedičstva, ale aj architektonickým počinom, ktorým sa podarí obnoviť pôsobivú siluetu kaštieľa,“ dozvedáme sa aj z internetovej stránky mesta www.malacky.sk (Mesto – Samospráva mesta – Projekty a investičné aktivity). 

Žiadaná suma: 160 262 eur
Schválená suma: 50 000 eur
Kofinancovanie mesta: 8 013 eur

Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na stavebno-technické riešenie strechy a historických komínov, ktoré zahŕňa aj opravu strešného plášťa, klampiarske práce, opravu poškodených častí krovu, vikiere, bleskozvod a odvodnenie strechy.

Text: -tabu- foto: -maku-

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok