8. 10. 2010
Na stole návrh VZN o ochrane ovzdušia

Nasledujúce MsZ (14. 10.) má v programe okrem iného aj prerokovanie návrhu VZN mesta o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za jeho znečisťovanie. Potreba revidovať staré VZN z roku 2006 vyplynula z novely zákona o ovzduší, ktorá je platná od 1. 6. tohto roka. Norma mesta sa týka najmä fyzických a právnických osôb oprávnených podnikať a priniesla zmenu aj vo zvýšení poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Výška poplatku sa určuje paušálne podľa miery znečisťovania ovzdušia v dôsledku vykonávania  podnikateľskej činnosti. Stanoví sa podľa zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, no maximálne môže predstavovať sumu 663,87 €/1 rok. Dôležitými ukazovateľmi pri výpočte miery znečisťovania sú napr. ročná spotreba palív a surovín, z ktorých znečisťujúce splodiny vznikajú. 
 
Pre podnikateľov, ktorí využívajú tzv. malé zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO), príloha VZN prináša doplnenie nových technológií, ktoré sa v meste začali používať v súvislosti s jeho priemyselným rozvojom. Ide napr. o povrchové úpravy kovov, výrobu a spracovanie gumy, spracovanie plastov či výrobu betónu. Poplatok za ne je 17 – 60 €/1 rok. Najvyššia sadzba (60 €/1 rok) je navrhnutá len pre agresívnejšie technológie striekania a lakovania vozidiel.

Prevádzkovatelia MZZO sú povinní vždy do 15. februára nahlásiť na MsÚ údaje potrebné na výpočet poplatku za predchádzajúci rok. Splatnosť poplatku je do 15 dní po vydaní rozhodnutia o jeho výške. Ak si podnikatelia nesplnia oznamovaciu povinnosť, môže im byť uložená pokuta. Mesto Malacky v tomto roku vybralo spätne za rok 2009 na poplatku za znečisťovanie ovzdušia 1170,11 € (za rok 2008 suma predstavovala 1470,89 €). 

T. Búbelová

Návrh VZN o ochrane ovzdusia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Ďalšie
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok
Zdravotníctvo
31. 5. 2023
Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Nemocnica Malacky predlžuje činnosť urgentného príjmu. Na spoločnom postupe sa dohodlo vedenie…

Zobraziť celý článok