8. 10. 2010
Na stole návrh VZN o ochrane ovzdušia

Nasledujúce MsZ (14. 10.) má v programe okrem iného aj prerokovanie návrhu VZN mesta o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za jeho znečisťovanie. Potreba revidovať staré VZN z roku 2006 vyplynula z novely zákona o ovzduší, ktorá je platná od 1. 6. tohto roka. Norma mesta sa týka najmä fyzických a právnických osôb oprávnených podnikať a priniesla zmenu aj vo zvýšení poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Výška poplatku sa určuje paušálne podľa miery znečisťovania ovzdušia v dôsledku vykonávania  podnikateľskej činnosti. Stanoví sa podľa zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, no maximálne môže predstavovať sumu 663,87 €/1 rok. Dôležitými ukazovateľmi pri výpočte miery znečisťovania sú napr. ročná spotreba palív a surovín, z ktorých znečisťujúce splodiny vznikajú. 
 
Pre podnikateľov, ktorí využívajú tzv. malé zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO), príloha VZN prináša doplnenie nových technológií, ktoré sa v meste začali používať v súvislosti s jeho priemyselným rozvojom. Ide napr. o povrchové úpravy kovov, výrobu a spracovanie gumy, spracovanie plastov či výrobu betónu. Poplatok za ne je 17 – 60 €/1 rok. Najvyššia sadzba (60 €/1 rok) je navrhnutá len pre agresívnejšie technológie striekania a lakovania vozidiel.

Prevádzkovatelia MZZO sú povinní vždy do 15. februára nahlásiť na MsÚ údaje potrebné na výpočet poplatku za predchádzajúci rok. Splatnosť poplatku je do 15 dní po vydaní rozhodnutia o jeho výške. Ak si podnikatelia nesplnia oznamovaciu povinnosť, môže im byť uložená pokuta. Mesto Malacky v tomto roku vybralo spätne za rok 2009 na poplatku za znečisťovanie ovzdušia 1170,11 € (za rok 2008 suma predstavovala 1470,89 €). 

T. Búbelová

Návrh VZN o ochrane ovzdusia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok