30. 10. 2017
Na pôde malackého gymnázia bola medzinárodná konferencia i medzigeneračný dialóg

Školská knižnica Gymnázia na Ulici 1. mája v Malackách pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 23. októbra niekoľko zaujímavých informačných a tvorivých aktivít.
Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. BlancheWoolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročnou témou je „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.
O pôsobení M. R. Štefánika vo Francúzsku diskutovali študenti priamo s JoëlDiazom – predsedom združenia l’AmicalePaulhanaiseAutourdeStefanik vo Francúzsku. V rámci telekonferencie, ktorá prebiehala vo francúzskom jazyku, odzneli významné fakty zo života generála a prebehla živá diskusia o diele „Znovuobjavené meno Štefánika“ autorky ClaireAlricDevèz.
Nemenej zaujímavá bola odborná prednáška o pôsobení M. R. Štefánika v Rumunsku. Priamo na pôde školy na túto tému so študentmi diskutoval Doc. PhDr. P. Kopecký, CSc. – bývalý mimoriadny
splnomocnený veľvyslanec SR v Rumunsku.
Súbežne s odbornými prednáškami prebiehala konferencia, v rámci ktorej odzneli žiacke práce o živote a diele M. R. Štefánika, literárne pásmo i neformálna diskusia. Konferencia nebola určená len študentom školy. Aktívne sa zapojili tiež seniori – klienti Centra sociálnych služieb v Malackách, čo bolo veľkou pridanou hodnotou. Z klasickej žiackej konferencie sa tak stal „medzigeneračný dialóg“.
V rámci podujatia učitelia pripravili netradičnú vedomostnú súťaž, ktorú príznačne nazvali “Štefánikov Boyard”. Jej podstatou bolo v čo najkratšom čase nájsť správne odpovede na rafinovane zašifrované otázky týkajúce sa rôznych oblastí pôsobenia M. R. Štefánika: Štefánik astronóm, Štefánik diplomat, Štefánik matematik, Štefánik cestovateľ, Štefánik v hlavolamoch
a krížovkách a Štefánik pilot. Do súťažných i nesúťažných tvorivých aktivít sa zapojili tiež klienti n. o. Vstúpte (hendikepovaní mladí ľudia), ktorí spoločne so študentmi školy zdolávali „Štefánikov Boyard“.
Všetci zúčastnení si odniesli cenné informácie a nový pohľad na prácu významnej osobnosti našich dejín. Organizátorom a účastníkom patrí veľká vďaka a uznanie.

Gymnázium Malacky

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok