20. 9. 2017
Na narodeninovej torte Gymnázia Malacky horí už 90 sviečok

Pri oslave deväťdesiatky človeka zvykneme vravieť, že sa dožil významného životného jubilea. Je to čas pre spomienky i bilancie a pri dobrej kondícii oslávenca zostáva priestor aj na malé, z pochopiteľných dôvodov už trocha skromnejšie a opatrnejšie plány. V prípade oslavy deväťdesiatky školy je to opačne. Inštitút, ktorý to dotiahol až po toto nepochybne úctyhodné číslo, ktorý čelil dejinným udalostiam, množstvu spoločenských zmien, ideologických tlakov a ďalších vplyvov, tento inštitút má právo na tie najodvážnejšie plány do ďalekej budúcnosti.

Gymnázium v Malackách oslavuje 90. výročie svojho založenia. Do ďalších dní sa uberá v zmysle svojho sloganu „Pracujeme s najcennejšou devízou budúcnosti, pracujeme s deťmi“. Napĺňanie týchto slov je každodennou realitou v živote školy. Riaditeľke gymnázia Elene Krajčírovej sme pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok.

Ako vnímate skutočnosť, že gymnázium oslavuje úctyhodných 90 rokov, s ohľadom na súčasnosť?

Gymnázium v Malackách vzniklo v roku 1927 ako Súkromné gymnázium rádu sv. Františka s právom verejnosti v Malackách so sídlom v kláštore. V roku 1945 ho zoštátnili. Škola naďalej sídlila v priestoroch kláštora až do roku 1964, keď sa presťahovala do súčasných priestorov na Ulici 1. mája v Malackách.

Gymnázium bolo dlhé roky jedinou strednou školou v Malackách. Preto prevažná väčšina pedagógov, lekárov, právnikov, ekonómov, inžinierov či primátorov z celého regiónu sú absolventmi práve našej školy. Toto je jeho najväčší a najdôležitejší prínos nielen pre Malacky, ale pre celú spoločnosť. Dnes má naša škola obrovský kapitál: vynikajúcich pedagógov a skvelých študentov.

V čom tkvie zachovanie a tradícia gymnázia?
Gymnázium počas celej 90-ročnej histórie zodpovedne plnilo a plní svoje poslanie vzdelávacej inštitúcie napriek meniacim sa politickým systémom. Rešpektovanie akademickej pôdy školy, vysoká odbornosť, profesionalita a otvorenosť novým trendom či výzvam sú základné atribúty zachovania školy ako takej, ale i jej tradícií, ku ktorým sa hrdo hlási.

V čom je výučba na vašej škole originálna oproti iným gymnáziám? Priblížte nám v skratke aktuálne projekty, medzinárodné programy a aktivity.
Naše gymnázium ponúka študentom viacero originálnych programov. V rámci školského vzdelávacieho programu ponúkame predmety s unikátnymi učebnými osnovami, napríklad Experimentálne vedy zamerané na bádateľské aktivity, predmet Interaktívne spracovanie informácií alebo Človek v ohrození.

Od roku 2004 sme školou s medzinárodnou akreditáciou u International Education Society, London. V rámci tejto akreditácie ponúkame študentom bezplatné trojročné kurzy ekonómie a jednoročné kurzy obchodnej angličtiny. Naša škola má v súčasnosti priznaný rating A+ (špičková inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami).

Sme zaradení do medzinárodnej siete škôl, ktoré realizujú program DSD – Deutsches Sprachdiplom. Program prebieha pod záštitou Ministerstva kultúry a školstva Nemeckej spolkovej republiky. V rámci neho žiaci po úspešnom vykonaní skúšky získavajú nemecký jazykový diplom I. a II. Stupňa – štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka.

Pomerne novým programom je projekt Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – The Duke of Edinburgh’s International Award. Ide o vzdelávací nesúťaživý program s takmer 60-ročnou tradíciou, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Stali sme sa pilotnou školou tohto programu na Slovensku a prvou školou, na ktorej bol tento program v roku 2016 úspešne realizovaný.
 
Na aké vysoké školy najčastejšie odchádzajú vaši absolventi?   
Gymnázium je školou so všeobecným vzdelávaním, takže pripravujeme študentov na všetky typy vysokých škôl. Napriek tomu sa študenti môžu od tretieho ročníka profilovať prostredníctvom voliteľných predmetov. Veľa našich študentov po absolvovaní kurzu ekonómie pokračuje v štúdiu na vysokých školách s ekonomickým zameraním, máme veľa medikov, zaznamenali sme nárast záujmu o technické a prírodovedné smery. Naši absolventi sú na vysokých školách úspešní, veľa z nich študuje v zahraničí. Môžem spomenúť Rakúsko, Holandsko, Nemecko či Anglicko.

Čo čaká gymnázium v práve začatom novom školskom roku?
Je toho veľa. Začíname populárnymi vodáckymi aktivitami, máme vlastnú lodenicu. Koncom mesiaca to budú školské olympijské hry a aktivity k 90. výročiu založenia školy. Počas roka prídu výmenné medzinárodné jazykové pobyty, dobrovoľnícke aktivity, školské projekty a konferencie. Pokračujeme v spolupráci s Jazykovým inštitútom Rakúskej armády Vo Viedni, s ktorým pripravujeme väčší projekt k 100. výročiu ukončenia 1. sv. vojny. Verím však, že nás čaká predovšetkým pohoda, príjemná tvorivá atmosféra a úspešný jubilejný školský rok.

Z redakcie už len dodávame: „Vivat Gymnázium Malacky!“

Za rozhovor ďakuje Ingrid Sochorová.

Foto: Archív Gymnázia Malacky

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok