16. 2. 2022
Na Námestí SNP sa začína dlhodobo plánovaná výstavba parkoviska
Pri Základnej škole Dr. J. Dérera vzniká nové parkovisko. Vznikne rekonštrukciou a rozšírením pôvodného parkoviska na Námestí SNP. Cieľom dlhodobo plánovaného projektu je zásadné zlepšenie dopravnej  obslužnosti tejto lokality. 
Na mieste tak vznikne 30 parkovacích miest a tzv. rýchloobrátková zóna pre dve autá – tá bude slúžiť rodičom školákov, ktorí s vozidlom iba zastanú, vyložia dieťa a hneď odídu. 
Oproti súčasnému parkovaniu so spoločným vjazdom a výjazdom bude nové parkovisko tvoriť okruh. Vozidlá budú po novom z jednej strany vchádzať a druhou stranou odchádzať, čo zníži riziko kolíznych situácií. 
Veľký dvojkríž bol kvôli výstavbe demontovaný a bezpečne uskladnený, pretože  projekt parkoviska kolidoval s jeho umiestnením. Vedenie mesta bude s odbornou verejnosťou diskutovať o jeho prípadnom novom osadení.
Námestie SNP a priľahlé lokality čakajú už v najbližších mesiacoch zásadné zmeny. V súvislosti s pripravovanou výstavbou cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže sa budú rekonštruovať komunikácie na Námestí SNP, Jilemnického, Ľuda Zúbka, priľahlé chodníky a verejné osvetlenie. 
Do budúcnosti sa tiež zvažuje revitalizácia okolia pamätníka SNP aj vybudovanie bežeckého oválu pre verejnosť. 
 
-lp-/-nj-
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok