6. 4. 2020
Na náhrobku Ľuda Zúbka je opäť umiestnená busta

Po takmer dvanástich rokoch sa na svoje miesto znovu vrátila busta spisovateľa a nášho slávneho rodáka Ľuda Zúbka. Pôvodné bronzové dielo, ktoré pripomínalo jeho podobu, z cintorína odcudzili vandali v roku 2008 a už nikdy sa nenašlo. Z pomníka roky vytŕčala len prázdna konzola.

Autorkou busty je sochárka Lenka Balleková. Portrét umelca tvorila takmer štyri mesiace a ako predloha jej slúžili zachované civilné fotografie, ktoré poskytlo Mestské centrum kultúry v Malackách. „Bustu som trikrát modelovala a konzultovala s mojím bývalým profesorom, akademickým sochárom Jozefom Hoborom. V jeho ateliéri dielo vznikalo. Mestu sme predstavili až finálnu podobu,“ hovorí umelkyňa. Nová busta je takisto odliata z bronzu, rozdielne je jej prevedenie a spôsob uchytenia. Vyrastá priamo z pomníka, preto pôvodnú konzolu pri osádzaní odstránili. Výrobu novej busty financovalo mesto Malacky.

Celý život Ľuda Zúbka sprevádzala literatúra, i keď spočiatku sa venoval inej profesii. Po absolvovaní základného vzdelania v Malackách vyštudoval obchodnú akadémiu v Bratislave a neskôr pracoval ako bankový úradník. Jeho raná tvorba vychádzala vo vtedajších periodikách pod pseudonymom Vladimír Malina. V zachovaných spomienkach početnej rodiny sa často spomína jeho láska ku knihám. „V čase prevratu po I. svetovej vojne našiel na ulici pohodenú krásnu obrázkovú knihu. Keď sa otec dozvedel, že ju našiel na ulici, hodil ju do sporáka. Kradnuté veci v chalupe nestrpel,“ spomína sa prvom ročníku Malackého hlasu z roku 1991.

K práci so slovom sa Ľudo Zúbek dostal pri pôsobení Slovenskom rozhlase a v redakcii časopisu Slovenský rozhlas. Jeho profesijný život pokračoval na Povereníctve informácií, neskôr bol riaditeľom a vedúcim redaktorom vydavateľstva Tatran. Z jeho tvorby poznáme najmä rozhlasové hry, poviedky, fejtóny, reportáže, umelecko-náučnú literatúru pre mládež a diela pre deti. Okrem toho napísal tri filmové námety (V hodine dvanástej, Skrytý prameň, Do zbrane, kuruci!), dejiny Bratislavy (Moja Bratislava), portréty autorov svetovej literatúry (Rytieri bez meča) či autobiografické dielo Murársky chlieb. Jeho román Jar Adely Ostrolúckej patrí medzi povinné čítanie pre žiakov základných škôl.

Ľudo Zúbek ako prozaik, publicista a prekladateľ získal uznanie ešte za svojho života, keď mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a Cena Fraňa Kráľa za prínos k rozvoju literatúry pre deti.

Zomrel v Bratislave v roku 1969. Na nášho slávneho rodáka spomíname pri pohľade na pamätnú tabuľu umiestnenú na rodnom dome na dnešnej Sládkovičovej ulici, v meste je po ňom pomenovaná i jedna z ulíc. Významný spisovateľ navždy odpočíva na starom cintoríne v Malackách.

Text a foto: L. Wernerová


Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok