15. 11. 2017
Na gymnáziu popularizovali vedu a techniku

„Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“ – pod týmto mottom sme sa 9. novembra zapojili do v poradí už 14. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, v rámci ktorého sme na našej škole už tradične pripravili viacero zaujímavých podujatí s vedecko-technickou tematikou.
Cieľom bolo predovšetkým popularizovať vedu a techniku, informovať žiakov o najnovších vedeckých výsledkoch, ale i vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.
Pripravilisme odbornú prednášku z oblasti nanotechnológií na tému Fotokatalyticky aktívne nanomateriály. Formou interaktívnych workshopovsi žiaci mohli vyskúšať a overiť platnosť fyzikálnych javov v bežnom živote. Filmovým a vedeckým nadšencom bol určený workshop v laboratóriu chémie, kde vytvárali filmové efekty, vyrábali drahé kovy, pripravovali horiacu penu i  čokoládu. Realistické virtuálne pozorovanie oblohy prinieslo 3D planetárium Stellarium. Výmenu skúseností žiakov s výskumnou činnosťou ponúkla školská vedecká konferencia.
Príležitosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami mali žiaci aj prostredníctvom multimediálnej súťaže Xbox OneKinect, kde si s využitím umelej inteligencie zmerali sily v tancovaní alebo športových disciplínach.
Ohromujúci zážitok priniesla Virtual Reality Show, na ktorej mohli žiaci zažiť virtuálne prechádzky po morskom dne, realistických horách, lietanie či adrenalínový skok z mrakodrapu.
Počas podujatia mali všetci príležitosť zoznámiť sa s najnovšími poznatkami vedy, techniky a inovácií. Výskum a inovácie sa stávajú čoraz významnejším kapitálom a zložkou ekonomiky. Je preto žiaduce, aby sme tento trend zachytili aj my, pritiahli pozornosť verejnosti a najmä detí a mladých k tejto sfére.

J.Krejčová

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok