17. 9. 2013
Na čo môžete v Malackách použiť vzdelávacie poukazy

Do 25. septembra si žiaci vyberajú záujmové vzdelávanie. Rodičom podpísaný vzdelávací poukaz potom odovzdajú škole alebo školskému zariadeniu, ktoré poskytuje tú aktivitu, ktorú si po vzájomnej dohode dieťa vybralo. Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Ak ho však odovzdá, školské zariadenie mu poskytne možnosť navštevovať minimálne 60 hodín v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti. Zisťovali sme, na aké aktivity môžu deti v Malackách svoj vzdelávací poukaz využiť v školskom roku 2013/2014:

Krúžky v ZŠ Záhorácka: počítačové, kultúrno-poznávacie, kultúrno-turistické, novinársky, konzultačné z matematiky, slovenského jazyka, ruský jazyk, šikovné ruky, športové krúžky – volejbalový -mini, midi, pohybová príprava, fitnes a posilňovanie a minihádzaná. „Po prvý raz v našej škole ponúkame deťom krúžok mladých hasičov, sokoliarsky krúžok, krúžok Z každého rožku trošku a Mladý Picasso pre nádejných výtvarníkov,“ vymenovala riaditeľka školy G. Emrichová

ZŠ Dr. J. Dérera ponúka za vzdelávacie poukazy tieto krúžky: anglický jazyk na internete, tvorba školského časopisu, prírodovedný krúžok, loptové hry 1.-2.r., hádzanársky krúžok, basketbalový krúžok, florbalový krúžok – dievčatá, florbalový krúžok – chlapci, športové hry – chlapci, športové hry – dievčatá, turistický krúžok. „Zároveň sme dali rodičom možnosť, aby navrhli krúžok s iným zameraním podľa záujmu svojho dieťaťa a ten v prípade dostatočného počtu detí otvoríme,“ vysvetlila riaditeľka školy T. Sopóciová.,

ZŠ Štúrova dovedna ponúka vyše 20 krúžkov. „Medzi nimi je každoročná klasika, teda najmä veľa športových krúžkov zameraných na vybíjanú, minihádzanú, minibasketbal, basketbal, hádzanú a iné loptové hry, a samozrejme výtvarné krúžky. K menej tradičným patrí novinársky krúžok, krúžok ľudových tancov, tanečno-dramatický, biologicko-chemický, matematika a geografia hrou, tvorivé dielne šikovné ruky a iné,“ vymenoval riaditeľ školy D. Šuster.

Spojená škola sv. Františka Assiského takisto využíva vzdelávacie poukazy v systéme záujmového vzdelávania. „Tento rok máme v ponuke 25 krúžkov z rôznych vzdelávacích oblastí,“ uviedol riaditeľ školy D. Masarovič.

1.stupeň: angličtina hrou, matematický krúžok, krúžok počítačovej grafiky a animácie, počítače a základy programovania, poznaj svoje okolie, šikovné ruky, tanečný, výtvarný, basketbalový a Školienka, kde pomocou rozprávky budú deti spoznávať príjemné i nepríjemné situácie s lienkou Školienkou prostredníctvom dramatizácie.

Medzi novinky tohto školského roku na 2. stupni patrí krúžok počítačovej grafiky a animácie, kde sa žiaci naučia pracovať v programoch, aké vyžadujú grafické štúdiá, a získajú vedomosti o histórii grafického dizajnu a animácie.

Pre študentov organizačnej zložky gymnázium ponúka tieto krúžky: geografické záhady, krúžok anglickej olympiády, krúžok z chémie na prijímacie skúšky, krúžok latinského jazyka, literárna tvorba, základy vedeckej a odbornej činnosti a redakčný krúžok, ktorý vznikol pri príležitosti obnovenia školského časopisu.

Širokú ponuku krúžkov tradične ponúka aj Centrum voľného času v Malackách. Ak venujete vzdelávací poukaz práve jemu, ušetríte jeden mesačný poplatok za každý polrok. Kompletnú ponuku nájdete na www.cvcmalacky.sk.

Spracovala: T. Búbelová

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok