9. 8. 2022
Na čele Záhoráckej zostáva A. Číčelová

Alena Číčelová zostáva riaditeľkou Základnej školy na Záhoráckej ulici. Svoj mandát na druhé 5-ročné funkčné obdobie, ktoré sa začalo 1. augusta, obhájila vo výberovom konaní. Menovací dekrét si prevzala z rúk primátora mesta. „To, že pokračujete na čele školy, je dôkazom spokojnosti a  dôvery zo strany rady školy, zamestnancov aj rodičov,“ zdôraznil Juraj Říha. 


      Ako povedala staronová riaditeľka, jej hlavnou motiváciou je pokračovať v začatej práci. „Znamená to skvalitňovať školský vzdelávací program a pokračovať v rekonštrukcii školy. Pred piatimi rokmi som sa snažila, aby sa zlepšilo materiálno technické zabezpečenie školy a aby zamestnanci dostali primerané finančné ohodnotenie. Vo výchovno-vzdelávacom procese išlo najmä o posilnenie profilových predmetov, aby sa zlepšili vedomosti a výsledky žiakov. Tento zámer sa podarilo naplniť,“ skonštatovala A. Číčelová. 

Rozsiahle investície     

Základná škola na Záhoráckej je najväčšou budovou vo vlastníctve mesta a v posledných rokoch prešla zásadnými zmenami. Má nový presvetlený vestibul, novú fasádu, zateplenie, dlažbu pred hlavným vchodom, bezbariérový vstup, nové osvetlenie oboch telocviční, nové podlahy v triedach, zrekonštruované všetky bloky toaliet, zrekonštruovanú atletickú dráhu a nové átrium.      

„Vďaka eurofondovému projektu prešlo kompletnou premenou osem učební. V spolupráci so združením rodičov sa vybudovalo ihrisko odolné voči vandalizmu. Rodičia pomohli aj pri zakúpení počítačovej techniky do tried. Vďaka sponzorom a rodičom sme mohli vybudovať altánok určený na zážitkové učenie a vyvýšené záhony,“ dopĺňa zamestnankyňa školy a zároveň mestská poslankyňa Viera Mária Adamovičová, ktorá v Rade školy zastupuje pedagogických zamestnancov.       

Rozsah investícií dopĺňa poslanec Adam Janík: „Ako člena Rady školy a zároveň bývalého žiaka ma teší, že škola sa modernizuje. 26 učební je vymaľovaných a má nové osvetlenie, nábytok i dataprojektory. Okrem toho, na prvom stupni majú interaktívne tabule a dotykové obrazovky. Zamestnanci majú pracovné notebooky a určite ich potešila rekonštrukcia kabinetov i zborovne. Veľmi sa mi páči práca pani riaditeľky. Želám jej, aby toto funkčné obdobie bolo rovnako úspešné ako to predošlé.“

Nielen Matej Tóth pomáha dobrému menu školy      

Od roku 2017 je škola zapojená do Športovej akadémie Mateja Tótha. „Šport a pohyb vôbec je medzi žiakmi mimoriadne obľúbený, preto sa vďaka dotácii z Fondu na podporu športu aktuálne rekonštruujú obe telocvične a vzniká exteriérové multifunkčné ihrisko. Súčasťou prác je aj rekonštrukcia šatní, zázemia, vzduchotechniky, vykurovania a vonkajšieho tienenia. Ak všetko dobre pôjde, športoviská by mali byť hotové do konca tohto roka,“ povedal člen Rady školy za zriaďovateľa a poslanec Pavel Spusta a doplnil: „Hoci všeobecne na Slovensku máme problémy s budovami škôl a ich vybavením, nám sa darí postupne zveľaďovať všetky školské zariadenia v meste.“        

Výpočet investícií sa zďaleka nekončí, pretože školu ešte čaká postupná oprava chodieb na jednotlivých poschodiach a modernizácia kuchyne.      

Škola má vo verejnosti slušný kredit. „Dôkazom toho je záujem detí navštevovať našu školu. Pre porovnanie: vo februári 2017 sme mali 460 žiakov, a k 1. septembru 2022 ich nastúpi 645. Radi tiež konštatujeme, že naši žiaci dosahujú dobré umiestnenie v predmetových a športových súťažiach,“ uzavrela A. Číčelová. 

Text a foto: Ľ. Pilzová 

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok