11. 12. 2009
MsZ zmarila neprítomnosť poslancov

Rozpočet prerokúvaný v parlamente na úrovni štátu sa zvykne nazývať aj zákonom roka. Na úrovni obcí a miest je takisto pre ďalšie fungovanie samosprávy strategickým materiálom. Ak ho poslanci v predloženej podobe neschvália, nastáva rozpočtové provizórium. A práve druhé čítanie rozpočtu bolo okrem ďalších dvadsiatich bodov na programe rokovania riadneho mestského zastupiteľstva, ktoré primátor mesta Jozef Ondrejka zvolal na štvrtok 10. 12. o 9.00 h.

O 9.30 h primátor mesta musel skonštatovať, že MsZ nie je spôsobilé rokovať, lebo nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, ako to vyžaduje zákon o obecnom zriadení. Primátor opätovne zvolal rokovania MsZ na utorok 15. 12. o 9.00 h.

T. Búbelová

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok