11. 12. 2009
MsZ zmarila neprítomnosť poslancov

Rozpočet prerokúvaný v parlamente na úrovni štátu sa zvykne nazývať aj zákonom roka. Na úrovni obcí a miest je takisto pre ďalšie fungovanie samosprávy strategickým materiálom. Ak ho poslanci v predloženej podobe neschvália, nastáva rozpočtové provizórium. A práve druhé čítanie rozpočtu bolo okrem ďalších dvadsiatich bodov na programe rokovania riadneho mestského zastupiteľstva, ktoré primátor mesta Jozef Ondrejka zvolal na štvrtok 10. 12. o 9.00 h.

O 9.30 h primátor mesta musel skonštatovať, že MsZ nie je spôsobilé rokovať, lebo nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, ako to vyžaduje zákon o obecnom zriadení. Primátor opätovne zvolal rokovania MsZ na utorok 15. 12. o 9.00 h.

T. Búbelová

Ďalšie
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Kultúra
Školstvo
29. 5. 2023
Navštívte výstavu ZUŠ v kaštieli

Počas Prvomájových Malaciek otvoril Pálffyovský kaštieľ letnú návštevnícku sezónu. …

Zobraziť celý článok