18. 5. 2016
MsÚ: Voľná pracovná pozícia na útvare komunikácie a vonkajších vzťahov
Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na útvare komunikácie a vonkajších vzťahov.

Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent komunikácie
Rámcová náplň práce:
•    autorské spracovanie textov pre mestské médiá a aktualizácia informácií
•    redakčné spracovanie podkladov z práce MsÚ, MsZ  a mestských inštitúcií
•    redigovanie príspevkov iných autorov pre mestské médiá
•    fotoreportérske práce
•    zabezpečenie marketingových a informačných kampaní MsÚ
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas materskej dovolenky
Termín nástupu: podľa dohody (jún – júl 2016)

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na žurnalistiku alebo masmediálnu  komunikáciu

Iné kritériá a požiadavky
•    prax v mediálnej oblasti doložená kópiami troch uverejnených článkov, prípadne záznamom troch audiovizuálnych diel na DVD
•    výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky
•    občianska bezúhonnosť
•    prehľad o spoločenskom dianí v meste a regióne výhodou
•    ovládanie minimálne jedného svetového jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou
•    znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
•    samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť
              
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 6. júna 2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

       
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok