18. 5. 2016
MsÚ: Voľná pracovná pozícia na útvare komunikácie a vonkajších vzťahov
Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na útvare komunikácie a vonkajších vzťahov.

Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent komunikácie
Rámcová náplň práce:
•    autorské spracovanie textov pre mestské médiá a aktualizácia informácií
•    redakčné spracovanie podkladov z práce MsÚ, MsZ  a mestských inštitúcií
•    redigovanie príspevkov iných autorov pre mestské médiá
•    fotoreportérske práce
•    zabezpečenie marketingových a informačných kampaní MsÚ
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas materskej dovolenky
Termín nástupu: podľa dohody (jún – júl 2016)

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na žurnalistiku alebo masmediálnu  komunikáciu

Iné kritériá a požiadavky
•    prax v mediálnej oblasti doložená kópiami troch uverejnených článkov, prípadne záznamom troch audiovizuálnych diel na DVD
•    výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky
•    občianska bezúhonnosť
•    prehľad o spoločenskom dianí v meste a regióne výhodou
•    ovládanie minimálne jedného svetového jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou
•    znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
•    samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť
              
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 6. júna 2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

       
Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok