6. 2. 2009
MsÚ ohlásil nešetrnú orezávku
Pracovníci oddelenia životného prostredia MsÚ zaznamenali veľmi nešetrné orezanie deviatich javorov v areáli Západoslovenských pekární a cukrární na Ceste mládeže v Malackách. „Spôsob vykonania rezu vyvoláva podozrenie z porušenia ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, preto sme zistenie ohlásili na Obvodný úrad životného prostredia, ktorý je v tejto veci oprávnený konať,“ povedal vedúci ooddelenia životného prostredia MsÚ v Malackách František Klíma.

Zákon hovorí, že stromy nemožno orezať tak, aby to viedlo k ich úplnej likvidácii, resp. uhynutiu. V prípade javorového stromoradia pozdĺž plota pekární to však podľa všetkého hrozí. František Klíma upozornil aj na platnú vyhlášku, podľa ktorej sa rezy konárov hrubších ako 5 cm nesmú vykonávať v mimovegetačnom období.

Text, foto: T. Búbelová
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok