21. 8. 2017
Môžete pripomienkovať Základnú listinu kvality Mestského centra sociálnych služieb Malacky

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky (MsCSS) prostredníctvom tímu odborných zamestnancov poskytuje sociálne služby seniorom a ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii so zreteľom na ich individuálne potreby. Podporuje klientov na ceste k dosiahnutiu spokojnosti v živote.

V Základnej listine kvality Mestského centra sociálnych služieb Malacky vymedzuje účel a obsah poskytovania sociálnych služieb (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístup k prijímateľom sociálnych služieb.

K tomuto materiálu je možné vzniesť pripomienky a návrhy písomnou formou na adresu Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky alebo elektronicky na e-mail: mscss@stonline.sk do 8. septembra 2017.

Uvedený dokument v plnom znení nájdete tu:

Základná listina kvality Mestského centra sociálnych služieb Malacky

Ciele a stratégie MsCSS

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok