27. 11. 2017
Môžete pripomienkovať územný plán mesta
Útvar strategického rozvoja Mestského úradu Malacky oznamuje, že  do 12. januára 2018 sa uskutočňuje prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu obce mesta Malacky, rok 2002, v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 2017.

Kompletná dokumentácia návrhu zmien a doplnkov je vystavená na nahliadnutie do 12. januára 2018 na týchto miestach:
. na MsÚ Malacky, Útvar strategického rozvoja, Bernolákova 5188/1A, 4. posch., č. dv. 402 denne počas pracovnej doby,
t. j. v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 15.30, v stredu od 8.00 do 17.00 a v piatok od 8.00 do 13.00,
. na internetovej stránke mesta Malacky, www.malacky.sk,
. na úradnej tabuli mesta Malacky a na úradných tabuliach dotknutých obcí: 
 
 
Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční 12. decembra 2017 (utorok) o 16.00 v zasadacej miestnosti mestského úradu Malacky na 5. poschodí.

Pripomienky je možné uplatniť v termíne do 12. januára 2018 písomnou formou na adresu:
Mesto Malacky, Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
alebo elektronickou poštou na adresu: gabriela.bedard@malacky.sk

Na stanoviská podané po uvedenom termíne nebude prihliadané.


-red- 
Ďalšie
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Fantastický úspech ZŠ Štúrova

Na školských športových majstrovstvách Slovenska v Šamoríne vystúpili dievčatá vo vybíjanej aj…

Zobraziť celý článok