24. 7. 2014
Mosty medzi generáciami

Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Malacky realizovalo projekt Mutual Inter-generational Learning – MIL  (Vzájomné medzigeneračné učenie sa), ktoré je financované z grantu  Programu celoživotného vzdelávania – akcie Grundtvig Partnerstvá.

Partnerstvo pozostáva zo šiestich neziskových organizácií z Českej republiky, Poľska, Litvy, Slovinska, Švédska a Slovenska. OC SZTP Malacky je koordinátorom projektu.  Všetky organizácie pracujú so sociálne znevýhodnenými skupinami: staršími ľuďmi, rodinami s postihnutým dieťaťom, ľuďmi s postihnutím, mnohopočetnými rodinami, migrantmi. Postihnutia, starší, rôzne generácie sú spojivom pre naše partnerstvo.

V našom projekte  sme  pripravili  viac aktivít a metód vzdelávania pre lepšiu medzigeneračnú solidaritu a zapojenie  staršej generácie do aktívneho občianstva a aktívneho starnutia.  Pracovali sme so skupinou zdravotne postihnutých mladých ľudí, kde sme realizovali viacero aktivít.   Nacvičili sme  divadelné predstavenie,  umožnili zdravotne postihnutým zvládnutie rôznych výtvarných techník a ručných prác,  primerane ich možnostiam, a vyjadrenie ich pocitov, prežívania, postojov a túžob dramatickými prostriedkami. Na aktivitách sa zúčastňovali aj naši seniori.

Na záver   sme  pripravili výstavu fotografií a prác  účastníkov projektu a srdečne vás na ňu pozývame.
Vernisáž výstavy k záveru medzinárodného projektu MIL – medzigeneračné učenie sa s názvom Mosty medzi generáciami sa uskutoční 28. 7. 2014 o 14.30 h v MCK Malacky – Knižnica, Záhorácka 1919, prízemie.

Text: M. Trenčíková

 

 

Ďalšie
Kultúra
24. 5. 2024
Tomáško Hindra v seriáli TV Markíza

V Malackách sa to veru hereckými talentmi len tak hemží. Vedeli ste, že Tomáško zmarkízackeho…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
24. 5. 2024
Hrnček z Malaciek pre Kaisera s Lábusom

Návšteva Stovežatej, Divadlo Kalich a trochu šťastia Kto by nepoznal obľúbených hercov…

Zobraziť celý článok