24. 7. 2014
Mosty medzi generáciami

Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Malacky realizovalo projekt Mutual Inter-generational Learning – MIL  (Vzájomné medzigeneračné učenie sa), ktoré je financované z grantu  Programu celoživotného vzdelávania – akcie Grundtvig Partnerstvá.

Partnerstvo pozostáva zo šiestich neziskových organizácií z Českej republiky, Poľska, Litvy, Slovinska, Švédska a Slovenska. OC SZTP Malacky je koordinátorom projektu.  Všetky organizácie pracujú so sociálne znevýhodnenými skupinami: staršími ľuďmi, rodinami s postihnutým dieťaťom, ľuďmi s postihnutím, mnohopočetnými rodinami, migrantmi. Postihnutia, starší, rôzne generácie sú spojivom pre naše partnerstvo.

V našom projekte  sme  pripravili  viac aktivít a metód vzdelávania pre lepšiu medzigeneračnú solidaritu a zapojenie  staršej generácie do aktívneho občianstva a aktívneho starnutia.  Pracovali sme so skupinou zdravotne postihnutých mladých ľudí, kde sme realizovali viacero aktivít.   Nacvičili sme  divadelné predstavenie,  umožnili zdravotne postihnutým zvládnutie rôznych výtvarných techník a ručných prác,  primerane ich možnostiam, a vyjadrenie ich pocitov, prežívania, postojov a túžob dramatickými prostriedkami. Na aktivitách sa zúčastňovali aj naši seniori.

Na záver   sme  pripravili výstavu fotografií a prác  účastníkov projektu a srdečne vás na ňu pozývame.
Vernisáž výstavy k záveru medzinárodného projektu MIL – medzigeneračné učenie sa s názvom Mosty medzi generáciami sa uskutoční 28. 7. 2014 o 14.30 h v MCK Malacky – Knižnica, Záhorácka 1919, prízemie.

Text: M. Trenčíková

 

 

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok