9. 3. 2009
Morava sa upokojuje, Stupavská stále problémom

„Od polnoci do včasného rána hladina Moravy pri Kopčanoch stála. V týchto hodinách už začína klesať,“ informoval Juraj  Soták, riaditeľ Závodu Povodia Moravy zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Zároveň dodal, že v uplynulých dňoch hladina dosiahla tretí povodňový stupeň, avšak na toku Moravy vyhlásený nebol. „Situácia si to nevyžadovala. Vzhľadom na vývoj počasia i hydrometeorologické  prognózy môžem dnes povedať, že stav na Morave sa zlepšuje. Stále však máme zabezpečenú 24- hodinovú službu a techniku v pohotovosti.“ J. Soták potvrdil, že po rekonštrukčných prácach, ktoré nasledovali po rozsiahlych povodniach v roku 1997, sú hrádze na Morave pevné.

Povodiu Moravy sa darí  tiež regulovať prietok lokálnych tokov v okolí Malaciek, takže potok Malina stíha odvádzať dažďovú vodu i návaly vody z topiaceho sa snehu do Jakubovských rybníkov.  Jediným problematickým miestom v Malackách zostáva Stupavská ulica.  Odtekajúca voda z priemyselnej časti na Továrenskej ulici zaplavila záhrady, miestami aj pivnice piatich rodinných domov. Príčinou zaplavenia je najmä  zanesený  odvodňovací kanál, ktorý v minulosti odvádzal vodu do Balážovho potoka. Obyvatelia domov prejavili záujem svojpomocne sa podieľať na sanačných prácach, ktoré by pomohli odstrániť tento stav. Situáciu komplikuje fakt, že ide o ochranné pásmo železníc. Podľa zástupcu primátora Jozefa Bullu pripravuje mesto výškové zameranie východnej strany komunikácie na Továrenskej ulici a ak bude toto riešenie technicky realizovateľné, vybuduje na tejto strane komunikácie odvodňovacie trasy s odtokom vody do Balážovho potoka.

Ivana Potočňáková
Foto: Stanislav Osuský

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok