13. 1. 2015
Monitorovacia stanica plní úlohy europrojektu
Mobilná meracia stanica kvality ovzdušia v Malackách plní dôležité úlohy v rámci národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Len nedávno sa pre vypovedanú nájomnú zmluvu presunula na Mierové námestie a už ju opäť čaká zmena miesta. Z okraja parkoviska pri hlavnej križovatke sa podľa pripravovaného zámeru pravdepodobne čoskoro presunie pred Obchodný dom Stred, vedľa novinového stánku, bližšie k ceste.

Mesto Malacky zverejnilo zámer prenajať majiteľovi monitorovacej stanice, ktorým je Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), časť pozemku (asi 12 m2) pod meracou stanicou za symbolické nájomné 1 € za rok. Stane sa to,  keď trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva 27. januára rozhodne o tom, že ide o dôvod hodný osobitného zreteľa. Malacky sú totiž súčasťou projektu, ktorý realizuje SHMÚ z európskych peňazí.

Ide o projekt s názvom Obnova a modernizácia národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, realizovaný v rámci programu Ministerstva životného prostredia na základe výzvy Operačného programu životného prostredia bod 3.1 na účely zabezpečenia monitorovania znečisťujúcich látok pre zónu Bratislavský kraj.

„Práve beží verejné obstarávanie na kontajnery, ktorých máme na Slovensku 35. Budú úplne nové, estetickejšie a asi od mája začneme s ich umiestňovaním,“ povedal garant projektu za SHMÚ Ladislav Čaracký. Podľa neho sú Malacky jediným miestom v Bratislavskom kraji, zameraným na meranie exhalátov z dopravy, kde patria výfukové plyny, častice z oderu pneumatík a zo zimného posypu, ale aj plynné znečisťujúce látky ako benzén, oxid uhoľnatý, siričitý a oxidy dusíka.

Zároveň ide o dôležitý merací bod na zachytenie signálov v prípade priemyselných havárií napr. v Slovnafte či v rafinérii OMV v rakúskom Schwechate. „Na základe prekročenia limitných hodnôt ohrozujúcich ľudské zdravie je SHMÚ povinný informovať širokú verejnosť o ohrození prostredníctvom internetu a dostupných médií,“ vysvetlil jeden z prínosov meracej stanice L. Čaracký. Podľa neho stanica zachytí prípadný únik nežiaducich splodín aj z domácich priemyselných prevádzok.  
Text, foto: T. Búbelová
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok