6. 2. 2008
Monitor nahradilo Testovanie 9

V stredu 6. 2. sa po prvý raz konalo celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ s názvom Testovanie 9. Nový spôsob preverovania vedomostí má v porovnaní s  predchádzajúcim Monitorom niekoľko odlišností. Doterajšie preverovanie vedomostí bolo rozdelené na dve časti – matematika a slovenský jazyk, pričom na riešenie matematiky mal žiak 90 a na slovenčinu 60 minút.

Testovanie 9 však delí písomné skúšky z oboch predmetov na dve časti – vedomostný test (na každý je 45 minút) a test „gramotnosti“ (30 min.). Pri matematike ide o matematickú a pri slovenčine o čitateľskú a jazykovú gramotnosť. Odosielanie vypracovaných úloh Testovania 9 koordinuje Štátny pedagogický ústav.

„Ešte dnes musíme odoslať odpoveďové hárky a protokol o priebehu testovania,“ povedala Mgr. J. Balúchová, zástupkyňa riaditeľky školy a koordinátorka testovania v ZŠ Dr. J. Dérera. „Na vyhodnocovanie orientačných testov gramotnosti je určený neskorší termín,“ dodala J. Balúchová a pripomenula, že väčšia dôležitosť je pripisovaná prvej časti testovania, ktorá bude zohľadnená aj pri prijímacích pohovoroch na stredné školy. Druhá časť je podľa nej testom praktického uplatnenia vedomostí a využitia medzipredmetových vzťahov. “K Testovaniu 9 mám však niekoľko výhrad. Určite budeme pripomienkovať prikrátke prestávky (10 min.) medzi jednotlivými testovaniami. Medzi vedomostnými testami a testami gramotnosti je predpísaná prestávka len 15 minút. Čas, ktorý majú žiaci na vypracovanie úloh, nezahŕňa čas nutný na prečítanie testov administrátorom, ani 3 minúty, ktoré majú žiaci na prečítanie textu. Ich čas na prácu sa tým ešte skracuje,” dodala.

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok