6. 2. 2008
Monitor nahradilo Testovanie 9

V stredu 6. 2. sa po prvý raz konalo celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ s názvom Testovanie 9. Nový spôsob preverovania vedomostí má v porovnaní s  predchádzajúcim Monitorom niekoľko odlišností. Doterajšie preverovanie vedomostí bolo rozdelené na dve časti – matematika a slovenský jazyk, pričom na riešenie matematiky mal žiak 90 a na slovenčinu 60 minút.

Testovanie 9 však delí písomné skúšky z oboch predmetov na dve časti – vedomostný test (na každý je 45 minút) a test „gramotnosti“ (30 min.). Pri matematike ide o matematickú a pri slovenčine o čitateľskú a jazykovú gramotnosť. Odosielanie vypracovaných úloh Testovania 9 koordinuje Štátny pedagogický ústav.

„Ešte dnes musíme odoslať odpoveďové hárky a protokol o priebehu testovania,“ povedala Mgr. J. Balúchová, zástupkyňa riaditeľky školy a koordinátorka testovania v ZŠ Dr. J. Dérera. „Na vyhodnocovanie orientačných testov gramotnosti je určený neskorší termín,“ dodala J. Balúchová a pripomenula, že väčšia dôležitosť je pripisovaná prvej časti testovania, ktorá bude zohľadnená aj pri prijímacích pohovoroch na stredné školy. Druhá časť je podľa nej testom praktického uplatnenia vedomostí a využitia medzipredmetových vzťahov. “K Testovaniu 9 mám však niekoľko výhrad. Určite budeme pripomienkovať prikrátke prestávky (10 min.) medzi jednotlivými testovaniami. Medzi vedomostnými testami a testami gramotnosti je predpísaná prestávka len 15 minút. Čas, ktorý majú žiaci na vypracovanie úloh, nezahŕňa čas nutný na prečítanie testov administrátorom, ani 3 minúty, ktoré majú žiaci na prečítanie textu. Ich čas na prácu sa tým ešte skracuje,” dodala.

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok