1. 7. 2015
Modrá škola z Malaciek

V dňoch 22. – 26. júna sa v Prašiciach – Duchonke konal Seminár pre Modré školy, na ktorom sa zúčastnil aj tím štátneho gymnázia z Malaciek v zložení Alžbeta Drgoňová, Viliam Miklovič a vyučujúca Mária Prnová. Študenti vykonávali drobné pomocné práce súvisiace so spravovaním vodných tokov na Slovensku pod dohľadom odborníkov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Piešťany.

Hlavným cieľom projektu Modré školy je zvýšenie vedomostí v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, najmä prevencie pred povodňami a suchom. Na podujatiach Festivalu Modrých škôl si žiaci zasúťažili a preverili svoje vedomosti z botaniky či meteorológie. Dozvedeli sa mnoho nových informácií o ochrane prírody, zdravom životnom prostredí aj o profesii vedca či bádateľa.

Festival zorganizovalo Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR v spolupráci s Úradom vlády SR – Národným kontaktným bodom programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, financovaného z grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SROV. Víťazi kvízov si odniesli vecné ceny a napokon si všetci zaspievali s raperom Rytmusom, ktorý prišiel súťažiacich pozdraviť a podporiť podujatie.

Text, foto: -gym-

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok