12. 7. 2016
Modernizácia verejného osvetlenia bude pokračovať

Mestské zastupiteľstvo schválilo investičný zámer II. etapy modernizácie verejného osvetlenia. Najdôležitejším cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti. Súčasťou modernizácie je výmena LED svietidiel vrátane potrebnej infraštruktúry.

Podstatná časť sústavy verejného osvetlenia v Malackách nevyhovuje svetlotechnickým požiadavkám na verejný priestor a vyžaduje modernizáciu. Primátor Juraj Říha dopĺňa, že svietidlá sú poruchové a dlhodobo za svojou životnosťou: „Rozmiestnenie svietidiel nezabezpečuje požadovanú distribúciu svetelného toku. Rozvádzače verejného osvetlenia sú zhrdzavené a neumožňujú efektívne riadenie ani kontrolu nad verejným osvetlením. Prevádzka a údržba takto zastaraného systému je nebezpečná a neefektívna.“ Predpokladaná hodnota II. etapy je 1,3 milióna €. Bude sa financovať prostredníctvom úveru, pričom splátky budú nastavené vo výške dosiahnutých úspor.

Niektoré ulice sa dostanú na rad neskôr
Pre vysokú finančnú a technickú náročnosť sa z projektu vyčlenili ulice, ktoré nie sú osvetlené vôbec, alebo majú stožiare umiestnené v nevyhovujúcom rozstupe pre inštaláciu nových LED svietidiel. Ide o Cestu mládeže, Továrenskú, Pezinskú, Dielenskú, Táborisko, Radlinského, Zámockú, Záhorácku, Brniansku a spojnicu J. Kráľa, Duklianskych hrdinov (od vstupu do Zámockého parku po Legionársku). V týchto lokalitách treba komplexne vybudovať nové vedenia a stožiare, takže sa bude postupovať čiastkovými projektmi vrátane územného a stavebného konania.

Mesto preto nechalo pre tieto ulice vypracovať samostatné projektové dokumentácie a zavedenie verejného osvetlenia bude závisieť od možností rozpočtu v nasledujúcich rokoch.
Samostatná projektová dokumentácia je vypracovaná aj na osvetlenie 13 priechodov pre chodcov v rozsahu cca 110 tisíc eur.

Úspešná I. etapa modernizácie

Prvých 14 ulíc už má zmodernizované verejné osvetlenie. Od septembra 2015 do jari 2016 dostali LED svietidlá s príslušnou infraštruktúrou tieto lokality: Stupavská, M. R. Štefánika, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, arm. gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, A. Veselého, kpt. Uhra, J. Murgaša, V. Clementisa, J. Gabčíka a Kukorelliho. Úspora na prevádzke je približne 11 tisíc €. Keďže sme splnili podmienky Európskej banky pre obnovu a rozvoj, získali sme do rozpočtu dotáciu 32 667 €.

Text: Ľ.Pilzová, foto: Stanislav Osuský

Ďalšie
Šport
Podujatia
24. 6. 2024
Pozývame na Street Floorball Cup

Do Malaciek mieri jedinečný florbalový zážitok. Vsobotu 29. júna ožije areál ZŠ Dr. J. Dérera…

Zobraziť celý článok
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok