13. 7. 2011
Mobilné unimobunky pre rómske deti

V stredu 13. 7. na Družstevnej ulici pribudli dve unimobunky. Iniciatíva občianskeho aktivistu Alojza Hlinu, ktorá sa začala umiestnením zariadenia na plašenie potkanov u susedov problémovej skupiny rómskych obyvateľov z tejto ulice, pokračuje zriadením tzv. mobilnej škôlky a hygienických zariadení pre deti rodičov z neprispôsobivých rodín. Mesto povolilo umiestnenie týchto buniek na skúšobné obdobie 30 dní.

„Ide o modelové zariadenie, v ktorom budú asistovať dobrovoľníci 5 – 6 hodín denne,“ uviedol A. Hlina, ktorý projekt financuje sčasti sám a sčasti za pomoci okruhu jemu blízkych osôb. „Je to občianska iniciatíva. Keď sa osvedčí, môže byť inšpiráciou pre samosprávu. Čo bude náplňou práce dobrovoľníkov ukáže prax, ale keďže sú prázdniny, všetko pôjde hravou formou,“ tvrdí A. Hlina. Podľa vlastných slov mu ide o výsledky a v Malackách pripravuje  ďalšie kroky, o ktorých zatiaľ nechce hovoriť. V prípade záujmu sa nebráni komunikácii so samosprávou.

Kontajner so sociálnymi zariadeniami obsahuje tri umývadlá, dve sprchy a tri toalety, ktoré deti môžu využívať bez obmedzenia. Otázkou je, ako iniciatívu prijmú tí, ktorým je určená, ale to ukáže čas. „Mesto nemá komunitných pracovníkov a preto vítame každú pomoc v medziach zákona, ktorá by pomohla situáciu zlepšiť,“ povedal primátor mesta J. Ondrejka. „Ak sa iniciatíva ukáže ako užitočná, budeme hľadať financie a možnosti, ako pokračovať,“ dodala hlava mesta.

„O sanáciu rodinného prostredia problémových rodín na Družstevnej ulici sa stará aj občianske združenie NÁVRAT, ktoré vyhralo verejné obstarávanie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, vypísané na základe žiadosti mesta o pridelenie stálych komunitných pracovníkov ,“ povedala A. Kmecová z MsÚ. Podľa nej úrad práce rómskym deťom ponúkol aj pobytový tábor pre deti zo sociálne slabých rodín, no rodičia ponuku neprijali. Práca  združenia sa začala pred prázdninami a ďalej bude spočívať v pravidelných návštevách raz týždenne, v sociálnom a výchovnom poradenstve či v riešení problémov záškoláctva.   

Text: T. Búbelová, Foto: S. Osuský     

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok