30. 5. 2013
Mladí záchranári súťažili

V stredu sa v Zámockom parku uskutočnilo Obvodné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Organizátorom súťaže bol odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Malacky.

Cieľom súťaže je nadviazať na školské učivo Ochrana človeka a prírody  a precvičiť si ho v praxi. Žiaci sa naučia, ako reagovať na možné riziká vyplývajúce zo živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov a získané vedomosti si prakticky precvičia. Dôraz sa kladie na civilnú ochranu, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov. Súťaž má tiež upevniť návyky v poskytovaní pomoci iným v prípade mimoriadnych udalostí. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev zo základných škôl obvodu Malacky.

Po otvorení súťaže prednostom Obvodného úradu Jozefom Mračnom a riaditeľom súťaže Miroslavom Šlávkom na jednotlivé družstvá čakala trať pozostávajúca zo šiestich disciplín. V prvej disciplíne si súťažiaci formou testu preverili teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy a prvej pomoci. Na stanovišti prvej pomoci žiaci ukázali, ako vedia pomôcť zranenej osobe a poskytnúť prvú pomoc. V ďalšej disciplíne si družstvá preskúšali strelecké umenie pri streľbe zo vzduchovky.

Ďalšou disciplínou bol pobyt a pohyb v prírode, kde si žiaci overili schopnosť orientovať sa v teréne pomocou mapy ale i bez nej, určovať svetové strany pomocou slnka a kompasu. Nasledujúca disciplína preverila schopnosti súťažiacich v oblasti civilnej ochrany. Súťažné družstvá museli vybrať odporúčané predmety do evakuačnej batožiny, správne použiť prostriedky individuálnej ochrany a prejsť zamorené územie. Ďalšími úlohami v oblasti civilnej ochrany bolo vytvoriť improvizovanú ochranu človeka pred účinkami nebezpečnej látky a ukázať vedomosti pri rozlišovaní varovných signálov. Na záver muselo  súťažné družstvo pomocou džberovky uhasiť požiar.

Po absolvovaní všetkých disciplín súťažné družstvá netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. Víťazné trofeje získali družstvá: ZŠ Zohor (1. miesto), ZŠ s MŠ Studienka (2. miesto) a ZŠ s MŠ Závod (3. miesto). Spolu s trofejami si družstvá prevzali aj vecné ceny, ktoré poskytlo Ministerstvo vnútra SR a sponzori súťaže: IAC Group (Slovakia), s.r.o., Lozorno, Swedspan Slovakia, s.r.o. Malacky,  RF, spol. s r. o., Malacky, Fytopharma, a.s. Malacky, Pozagas, a.s. Malacky, Tower automotive, a.s. Malacky, Nafta a.s., Bratislava a Mesto Malacky, ktorým týmto ďakujeme.

Text: OÚ, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok