27. 8. 2014
Ministerstvo nám dalo zelenú

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR dnes oficiálne odovzdalo mestu Malacky schválenú žiadosť o zaradenie nového elokovaného pracoviska materskej školy do siete školských zariadení. Dokument nadobudne právoplatnosť zajtra.

Malacky tak vstupujú do nového školského roka s rozšírenou kapacitou materskej školy. Nové priestory sa nachádzajú v areáli ZŠ Záhorácka, počas leta boli kompletne prerobené. 

Malacká materská škola mala doteraz okrem hlavnej budovy štyri elokované pracoviská, teraz pribudlo piate. Priestory na tento účel ponúkla ZŠ Záhorácka v dosiaľ len málo využívaných miestnostiach. Tie boli počas leta zrekonštruované a upravené tak, aby spĺňali všetky potrebné normy a vyhovovali prevádzke materskej školy.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu priestorov vo výške 22 183 eur a materiálové vybavenie vo výške 17 770 eur boli hradené z mestského rozpočtu.

Nové elokované pracovisko významne pomôže s nedostatkom miest pre škôlkarov. Doposiaľ mala materská škola kapacitu 586 detí, záujem však toto číslo prevyšoval. Nové priestory materskej školy ponúkajú miesto pre 46 detí. Oficiálne otvorenie je naplánované na 4. septembra, deti by mali nastúpiť do škôlky 8. septembra.

Tejto téme sa venujeme aj v aktuálnom vydaní Malackého hlasu.

– text: M. H. Janotová, foto: T. Búbelová –

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok