7. 2. 2013
Minister Čaplovič navštívil Malacky

Vo štvrtok 7. februára do Malaciek zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Jeho návšteva sa týkala nového spôsobu financovania centier voľného času.

Minister si vybral Malacky ako ukážku dobrého fungovania centra voľného času a tiež dobrej spolupráce samosprávy s CVČ.  Dušan Čaplovič zavítal do základnej školy Dr. J. Dérera, kde sa  práve konala geografická olympiáda organizovaná centrom voľného času. Minister vyzdvihol spoluprácu CVČ so základnými školami a školskými klubmi detí. V rámci návštevy si prezrel priestory ZŠ Dr. J. Dérera, zavítal do niekoľkých tried, porozprával sa so žiakmi i učiteľmi a všetkým zaželal mnoho úspechov.

Na tlačovej konferencii minister školstva vysvetlil nové nastavenie financovania centier voľného času, ktoré priniesla novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Po novom sú peniaze priamo naviazané na dieťa. Od štátu ich už nedostávajú centrá voľného času, ale  obce, a to na každé dieťa vo veku od päť do 15 rokov s trvalým pobytom v danom meste. „Systém, ktorý sme nastavili, považujem za transparentný a efektívny. Na každé dieťa v Slovenskej republike je naviazaný finančný príspevok, pretože každé dieťa má mať príležitosť sa zúčastňovať  rôznych mimoškolských aktivít,“ povedal minister Čaplovič.

Nový systém financovania má odstrániť mŕtve duše v centrách voľného času. V minulosti si totiž niektoré centrá vykazovali oveľa väčší počet detí, než aký k nim naozaj na krúžky chodil. V niektorých prípadoch išlo o extrémy, keď si CVČ vykázalo všetky deti v obci. Minister je presvedčený, že zmeny prinesú peniaze deťom na ich tvorivý rozvoj v rámci mimoškolských aktivít a nie centrám tak, ako to bolo doposiaľ.

Minister podotkol, že centrá, ktoré predošlý systém zneužívali, s veľkou pravdepodobnosťou zaniknú. No vznikajú i nové centrá voľného času, napríklad v obci Rabča, Zákamenné a v Komárne. Malacké CVČ patrí medzi tie, ktoré majú plnú podporu mesta. „Musím povedať, že mesto sa nadštandardne venuje v rámci podielových daní práve centru voľného času,“ povedal minister Čaplovič. Primátor Malaciek dodal, že pre mesto je dôležitosť školstva samozrejmosťou.

Samosprávy sa teraz musia do konca apríla rozhodnúť, ktoré centrá voľného času podporia. V Malackách máme len jedno centrum, takže otázka je zodpovedaná. Do CVČ v Malackách však nechodia len deti z Malaciek, ale aj z okolia. Starostovia okolitých obcí by teda mali za “svoje” deti chodiace do Malaciek poslať do Malaciek peniaze. Riaditeľka CVČ Alžbeta Šurinová vyjadrila obavy: “Uvidíme čo urobí prax, keď budú mať tie obce skutočne za tie deti platiť. Možno zo začiatku budú, ale trošku sa obávam, či budú platiť aj neskôr.”

Kritici nového spôsobu financovania pripomínajú najmä to, že peniaze, ktoré od ministerstva na voľnočasové aktivity detí prídu na účty samospráv, nie sú účelovo viazané. Môžu tak skončiť úplne inde. Minister Čaplovič ocenil, že v Malackách má CVČ plnú podporu mesta. Primátor Jozef Onrejka potvrdil, že všetky financie určené pre CVČ idú do CVČ: “Malacky nie sú prípadom, kde by sme pri prenesenom výkone štátnej správy neposkytovali všetky financie školám na mzdový normatív a osobné náklady, ako to je zrejme v iných mestách.” Dodal vašk, že financie podľa originálnych kompetencií sú nepostačujúce a preto mesto hľadá aj iné zdroje.


Text, foto: N. Slobodová


Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok