13. 7. 2015
Milan Ondrovič: Chcem tu zanechať pozitívnu stopu

Zástupca primátora Malaciek Milan Ondrovič je mestským poslancom druhé volebné obdobie. Zo svojej pozície riadi novovytvorený Útvar strategického rozvoja.

Množstvo Malačanov vás pozná už z predchádzajúceho volebného obdobia ako poslanca mestského zastupiteľstva. V posledných komunálnych voľbách vlani v novembri ste sa tiež dostali do mestského parlamentu a primátor vás okrem toho vymenoval za svojho zástupcu. Rozmýšľali ste dlho nad touto ponukou? Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale dlho mi netrvalo. Myslím, že som sa rozhodol správne a dúfam, že to moji bývalí kolegovia pochopia a budú to tak vnímať aj Malačania – rád by som tu zanechal nejakú pozitívnu stopu.

Skúste porovnať svoju pozíciu ako poslanca a ako viceprimátora.
Ako poslanec som sa snažil vnímať veci okolo seba, preštudovať si materiály, a keď to bolo v mojich silách, pomôcť, ako som vedel. Vždy som chcel rozhodovať tak, aby som bol o tom, čo robím, pevne presvedčený, že je to to najsprávnejšie. Nie vždy sa mi to však podarilo presadiť. Teraz robím viac-menej to isté, ale forma, rozsah a zodpovednosť je oveľa väčšia, ale aj vplyv na smerovanie mesta je výraznejší.

Od 1. júla platí nová organizačná štruktúra mestského úradu. Pod zástupcu primátora patrí novovzniknutý Útvar strategického rozvoja. Prečo vznikol a čo je jeho úlohou?
Vznik tohto útvaru je jednou z príčin, prečo som o ponuke dlho nepremýšľal. Takýto útvar Malackám chýbal a je pre mňa výzvou rozbehnúť ho. V súčasnosti sa na útvare zaoberáme najmä riadením projektov a získavaním grantov, spracovávame vo vlastnej réžii štúdie, drobné projekty a podklady pre verejné obstarávania. Už po chvíli fungovania sme na zákazkách, ktoré obstarávame, výrazne ušetrili mestské peniaze alebo za rovnaké peniaze ponúkli oveľa vyššiu kvalitu.

Teší ma pracovať v tíme so skúseným architektom, rozpočtárom, realizátorom a projektovými manažérmi. V tomto období  „hasíme“ problémy na aktuálne dobiehajúcich projektoch, ktoré boli zle pripravené a obstarané. Potom sa už chceme začať intenzívnejšie venovať územnému plánu mesta, nastavovaniu regulatívov výstavby a rozvoja mesta v oblasti bývania, pracovných príležitostí, rekreácie alebo dopravy.

Aké projekty pre obyvateľov sa momentálne v Malackách realizujú?
Momentálne riadime tri veľké projekty na Juhu (revitalizácia dvoch veľkých verejných priestranstiev a škôlky), stavia sa prestupový terminál na Nádražnej ulici, rekonštruujeme strechu na kaštieli a kolaudujeme športovisko v Domkoch, ktoré bude najväčšou voľne prístupnou športovou plochou v meste. Okrem toho beží veľký projekt elektronizácie samosprávy.

Musím prezradiť, že už veľakrát hrozilo rozviazanie zmluvy a zastavenie prác na projektoch pre pravdepodobne podcenenú prípravu projektov a podkladov do verejného obstarávania v minulosti. Ustáť tieto situácie a udržať projekty pri živote stálo mnoho – nielen našej energie, ale najmä primátorovej.

Do toho nám pribudla rekonštrukcia nadjazdu v réžii BSK, v rámci ktorého sme len dotknutým partnerom, ale takmer denne riešime problémy spojené s rekonštrukciou a najmä obchádzkovými trasami. Venujeme sa aj splneniu ukazovateľov dobiehajúcich projektov kanalizácie a  dotrieďovacej linky.

Na čo sa môžeme tešiť v tomto, prípadne v budúcom roku?
Môžeme sa tešiť, že všetky veľké projekty budú hotové, nadjazd bude opravený a centrum mesta ožije vianočnými trhmi. V súčasnosti máme asi 50 projektov v rôznom štádiu rozpracovanosti. Chceme Malačanov o stave všetkých projektov informovať a zatiaľ hľadáme systém, ako to efektívne robiť.

Ale ak by som mal spomenúť tie, ktoré sú najviac rozbehnuté, tak je to výstavba skateparku, rekonštrukcia pavilónu škôlky na Bernolákovej, rekonštrukcia Ulice Ferdiša Kostku, osvetlenie ulice Na majeri, projekt modernizácie osvetlenia celého mesta, dobudovanie kanalizácie na Rakárenskej a ďalších štyroch uliciach, umelá závlaha na futbalovom štadióne. A rozbehne sa aj projekt lesoparku na Rádku. Pribudnú ďalšie parkoviská a chodníky. Ak budeme úspešní aj v ďalších grantoch, zbavíme sa podstatnej časti čiernych skládok, vybudujeme multifunkčné ihrisko v Zámockom parku a zrekonštruujeme areál sociálneho bývania na Hlbokej, a to som určite nespomenul všetko.

Nedávno ste absolvovali vo Švédsku letnú školu tvorby verejných priestorov. Aké poznatky ste si priniesli?
Okrem veľmi inšpiratívnych a moderných riešení detských ihrísk, námestí či cyklotrás to bol priestor na nadviazanie kontaktov a rozdiskutovanie možností získavania grantov, ale aj výmenu skúseností a nadviazanie spolupráce. V slovenskom tíme boli okrem iných aj riaditeľ kancelárie sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja, národný cyklokoordinátor, predseda Spolku architektov, architekti, dizajnéri a mnohí ďalší zástupcovia miest z celého Slovenska. Mojím najsilnejším zážitkom bola návšteva ateliéru Gehl Architects, kde som mal možnosť diskutovať o aplikácii princípov, ktoré definoval tento ateliér pre rozvoj veľkých miest ako New York, Sydney, Kodaň – v mestách malých, ako je napríklad to naše. Medzi inšpiratívne projekty, ktoré by sa dali podporiť ihneď aj v našich podmienkach, boli vo Švédsku veľmi obľúbené zelené strechy, komunitné záhrady alebo chov včiel v meste. Inšpiratívny bol aj stav a systém podpory cyklodopravy. Ale asi najdôležitejším poznatkom bolo, že mesto musí mať jasne stanovenú víziu – nie na jedno volebné obdobie, ale hoci aj na 20 rokov dopredu –  s ktorou by sa mali stotožniť nielen predstavitelia mesta, ale predovšetkým jeho obyvatelia. Nikdy sa však nesmie zabúdať na detaily, pretože tie človek vníma najintenzívnejšie.


Zhovárala sa: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok