26. 10. 2007
Mestu pribudnú nové ulice

Popoludnie typicky jesenného sychravého štvrtka 25. 10. sa na MsÚ niesol v znamení rokovania mestského poslaneckého zboru. Program priniesol niekoľko zaujímavých bodov. Bolo predložených niekoľko návrhov všeobecne záväzných nariadení (o poskytovaní prepravnej služby mestom Malacky, o dodržiavaní čistoty a poriadku, o zeleni a o názvoch ulíc). Rokovalo sa i o zmenách rozpočtu na rok 2007, ale i o stratégii budovania obchvatu mesta.

Zaujímavosťou je, že v meste pribudne niekoľko nových ulíc. Lokality Padzelek a  Riadok sú totiž určené na sústredenú individuálnu bytovú výstavbu a výstavbu polyfunkčných objektov, čím vzniká potreba vzniku nových ulíc. Pri určení názvov novovzniknutých ulíc sa prihliadalo na názvy priľahlých ulíc.

Podľa schváleného VZN sú názvy ulíc určené takto: v lokalite Padzelek vzniknú ulice Stromová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Brezová, Javorová a Jelšová. V lokalite Riadok pribudne Hodžova ulica (spojnica ulíc Hlboká a J. Kráľa). Označenie ulíc zabezpečí mesto na vlastné náklady v mesiaci novembri.

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok