31. 8. 2009
Mestský úrad s novou štruktúrou

Od 1. septembra Mestský úrad v Malackách funguje s novou štruktúrou. Zámer schválil poslanci MsZ v júni tohto roka. Cieľom zmeny je úsilie zefektívniť vykonávanie niektorých činností a zároveň v čase hospodárskej a finančnej krízy zachovať pracovné miesta. Na niektorých oddeleniach sú zmeny takmer nebadateľné a týkajú sa len ojedinelých presunov zamestnancov z jedného oddelenia na iné, inde sú markantnejšie.

Robotníci mesta doteraz pracovali na dvoch oddeleniach – prostredníctvom oddelenia životného prostredia sa starali najmä o údržbu zelene či cintorínov. Na oddelení dopravy a stavebného poriadku vykonávali údržbu a čistenie komunikácií, ale aj pomocné stavebné práce. Obe skupiny robotníkov sa po novom zlúčili a ich činnosť riadi oddelenie služieb a údržby. Mesto od toho očakáva viac pohotovosti pri nasadzovaní na operatívne práce podľa potreby a lepšiu zastupiteľnosť.

Samostatné oddelenie životného prostredia zaniklo a jeho pracovníci prechádzajú pod nové oddelenie územného rozvoja a životného prostredia. Doterajšie oddelenie riadenia informácií, pod ktoré patrí zabezpečovanie fungovania informačných technológií, mestské médiá (eM TV, eMtext, Malacký hlas, www.malacky.sk) a TIK, sa zmenilo na oddelenie marketingu. Činnosti a procesy, ktoré podľa novej štruktúry patria do agendy jednotlivých oddelení, prinesieme podrobne na www.malacky.sk.  

T. Búbelová

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok