31. 8. 2009
Mestský úrad s novou štruktúrou

Od 1. septembra Mestský úrad v Malackách funguje s novou štruktúrou. Zámer schválil poslanci MsZ v júni tohto roka. Cieľom zmeny je úsilie zefektívniť vykonávanie niektorých činností a zároveň v čase hospodárskej a finančnej krízy zachovať pracovné miesta. Na niektorých oddeleniach sú zmeny takmer nebadateľné a týkajú sa len ojedinelých presunov zamestnancov z jedného oddelenia na iné, inde sú markantnejšie.

Robotníci mesta doteraz pracovali na dvoch oddeleniach – prostredníctvom oddelenia životného prostredia sa starali najmä o údržbu zelene či cintorínov. Na oddelení dopravy a stavebného poriadku vykonávali údržbu a čistenie komunikácií, ale aj pomocné stavebné práce. Obe skupiny robotníkov sa po novom zlúčili a ich činnosť riadi oddelenie služieb a údržby. Mesto od toho očakáva viac pohotovosti pri nasadzovaní na operatívne práce podľa potreby a lepšiu zastupiteľnosť.

Samostatné oddelenie životného prostredia zaniklo a jeho pracovníci prechádzajú pod nové oddelenie územného rozvoja a životného prostredia. Doterajšie oddelenie riadenia informácií, pod ktoré patrí zabezpečovanie fungovania informačných technológií, mestské médiá (eM TV, eMtext, Malacký hlas, www.malacky.sk) a TIK, sa zmenilo na oddelenie marketingu. Činnosti a procesy, ktoré podľa novej štruktúry patria do agendy jednotlivých oddelení, prinesieme podrobne na www.malacky.sk.  

T. Búbelová

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok