14. 10. 2020
Mestský úrad prestáva vydávať územnoplánovacie informácie
Mestský úrad Malacky mení pravidlá pri vydávaní územnoplánovacích informácií. Tieto nezáväzné informácie o účele využitia konkrétneho pozemku sa už nebudú poskytovať. 
Územnoplánovacie informácie mesto doteraz vydávalo na základe dobrovoľnosti a slúžili ako podklad pre projektantov na určenie funkcie navrhovanej stavby či limitov výstavby. Projektanti budú odteraz vychádzať z územného plánu mesta a jeho doplnkov, zverejnených na webovom sídle mesta. 
O tom, či je novonavrhovaná stavba v súlade s územným plánom mesta, posudzuje stavebný úrad až v územnom konaní. Územný plán je pre stavebníkov záväzný. 
Bežne sa tiež stáva, že územnoplánovacie informácie žiadajú od stavebníkov napríklad komerčné banky (pri posudzovaní hypoték), okresné úrady či iné štátne orgány. 
„Na Slovensku sa začali hrubo kriminalizovať primátori a starostovia na základe účelových podaní namiesto toho, aby rozhodovanie o stavebných veciach developerov bolo ponechané na to určeným štátnym a kontrolným orgánom. Aj u nás sa niektorí ľudia, riešiaci si osobné záujmy, rozhodli na nás podávať účelové trestné oznámenia, ktorými zastrašujú mojich kolegov,“ vysvetlil pre mestské médiá primátor Juraj Říha.
Mestský úrad zároveň prerušil aj vydávanie súhlasov do územného konania pre stavebníkov, ktorí si chcú podľa zákona umiestňovať stavby či prípojky sietí na pozemkoch mesta. „Je mi ľúto, že mnoho nových pravidiel postihuje aj bežných stavebníkov rodinných domov, ktorí nás ešte aj v tomto čase prosia o vydanie súhlasu na umiestnenie prípojok v mestských pozemkoch. Nemôžeme im, žiaľ, vyhovieť do času, kým polícia a prokuratúra neuzavrie aktuálne napádané veci. Následne sa dohodneme na ďalšom postupe s mestským zastupiteľstvom,“ doplnil primátor.
Stanoviská k vyňatiu pozemkov bude mestský úrad aj naďalej poskytovať. 

-red-Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok