2. 2. 2012
Mestský úrad od 1. februára s novou štruktúrou

Mestský úrad v Malackách funguje od 1. februára s novou štruktúrou. Podstatou vykonaných zmien nie je zníženie alebo zvýšenie počtu funkčných miest, ale zefektívnenie niektorých riadiacich procesov prostredníctvom ich presunutia na oddelenie, ktoré je k nim svojou agendou bližšie. „Išlo teda o presun procesov a funkčných miest v rámci existujúcich oddelení MsÚ,“ povedal prednosta MsÚ D. Vavrinec.

Hlavnou zmenou podľa neho je presunutie referátu projektového riadenia z právneho oddelenia na oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, kde môže plynule vychádzať z činnosti stavebného úradu a investičných zámerov realizovaných pre mesto prostredníctvom tohto oddelenia. O zmene organizačného poriadku rozhodol primátor mesta J. Ondrejka na základe kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.

-tabu-


  

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok