2. 2. 2012
Mestský úrad od 1. februára s novou štruktúrou

Mestský úrad v Malackách funguje od 1. februára s novou štruktúrou. Podstatou vykonaných zmien nie je zníženie alebo zvýšenie počtu funkčných miest, ale zefektívnenie niektorých riadiacich procesov prostredníctvom ich presunutia na oddelenie, ktoré je k nim svojou agendou bližšie. „Išlo teda o presun procesov a funkčných miest v rámci existujúcich oddelení MsÚ,“ povedal prednosta MsÚ D. Vavrinec.

Hlavnou zmenou podľa neho je presunutie referátu projektového riadenia z právneho oddelenia na oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, kde môže plynule vychádzať z činnosti stavebného úradu a investičných zámerov realizovaných pre mesto prostredníctvom tohto oddelenia. O zmene organizačného poriadku rozhodol primátor mesta J. Ondrejka na základe kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.

-tabu-


  

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok