2. 2. 2012
Mestský úrad od 1. februára s novou štruktúrou

Mestský úrad v Malackách funguje od 1. februára s novou štruktúrou. Podstatou vykonaných zmien nie je zníženie alebo zvýšenie počtu funkčných miest, ale zefektívnenie niektorých riadiacich procesov prostredníctvom ich presunutia na oddelenie, ktoré je k nim svojou agendou bližšie. „Išlo teda o presun procesov a funkčných miest v rámci existujúcich oddelení MsÚ,“ povedal prednosta MsÚ D. Vavrinec.

Hlavnou zmenou podľa neho je presunutie referátu projektového riadenia z právneho oddelenia na oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, kde môže plynule vychádzať z činnosti stavebného úradu a investičných zámerov realizovaných pre mesto prostredníctvom tohto oddelenia. O zmene organizačného poriadku rozhodol primátor mesta J. Ondrejka na základe kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.

-tabu-


  

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok