9. 11. 2023
Mestskej školskej rade sa začalo nové funkčné obdobie

            Mestská školská rada v Malackách začala svoju činnosť v novom zložení na nové funkčné obdobie (2023 – 2027). Na ustanovujúcom rokovaní si členovia rady spomedzi seba zvolili predsedu. Stal sa ním Milan Kuzma.

Mestská školská rada v Malackách – zloženie

  • štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov: Katarína Habová, Elena Krajčírová, Lívia Spustová, Dušan Šuster
  • traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení: Jaroslava Jánošová,  Eva Molnárová, Monika Valúchová
  • dvaja zvolení zástupcovia z rodičov:Milan Kuzma, Erika Zelenská
  • dvaja delegovaní zástupcovia mesta Malacky: Martin Macejka, Richard Hájek

Mestská školská rada sa vyjadruje:

  • k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta,
  • ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení na území mesta,      
  • k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadených na území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom,
  • k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
  • k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
  • k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta.

-lp-/-otano-

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok