9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na odplatný prevod pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu v prospech mesta, ktoré by mali byť súčasťou pripravovanej cyklotrasy Píla – Zámocký park. Okrem toho  vzali na vedomie informáciu o rokovaní Komisie na ochranu verejného záujmu MsZ o podaných majetkových vyhláseniach poslancov. Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva je naplánované na 22. júna.

Sme prvou samosprávou na Slovensku s Klimatickou stratégiou

Malacky sú z klimatického hľadiska ohrozené najmä horúčavami a lokálnymi nárazovými zrážkami. Aj preto si mesto dalo vypracovať dokument Klimatická stratégia, ktorý by mal pomôcť vysporiadať sa s problémom globálneho otepľovania – a ten sa už, žiaľ, dotýka aj priamo nás.

Rozsiahly dokument stanovuje opatrenia na adaptáciu voči klimatickým zmenám (prispôsobenie sa zvyšujúcej sa teplote a prívalovým dažďom) a zmiernenie ich následkov (najmä kroky na zníženie emisií oxidu uhličitého CO₂).

Viceprimátor Milan Ondrovič zdôraznil, že Klimatickú stratégiu prijalo mesto z vlastnej iniciatívy: „Vďaka tomu, že ju máme, sa nám podarilo získať eurofondy na výstavbu nového námestia v centre a na revitalizáciu časti sídliska Juh.“ Z plánovaných krokov mesta vymenoval zvýšenie podielu vzrastlej zelene, revitalizáciu dvoch vnútroblokov sídliska Domky, inštaláciu fotovoltických panelov na mestské budovy a zníženie energetickej náročnosti športovej haly Malina, ktorá je jedným z najväčších producentov CO₂ v meste.

Poslanec Marián Andil sa v rozprave na rokovaní MsZ pýtal, či je možné napríklad vyviesť znovu na povrch Malinu, ktorá je takpovediac uväznená v potrubí. „Je to ambiciózny plán, avšak realizovateľný,“ odpovedal primátor. Súčasťou Klimatickej stratégie je Akčný plán, ktorý pomenúva opatrenia v horizonte najbližších 4 rokov. Stanovuje 46 úloh, resp. cieľov: okrem iného vznik klimatických záhrad v školských areáloch, realizáciu Richtárskej záhrady, znižovanie podielu spevnených plôch, zvyšovanie podielu zelených striech, zachytávanie dažďovej vody a jej využitie, rozšírenie počtu pitných fontánok v meste či zatienenie detských ihrísk.

Verejnosť proti humanitárnemu centru

Obyvatelia mesta, ktorí prišli na rokovanie mestského zastupiteľstva, sa predstavili ako iniciatíva Za bezpečné Malacky. V súvislosti s medializovanými informáciami, že ministerstvo vnútra v utajení pripravuje v Malackách centrum pre nelegálnych migrantov, požiadali o vystúpenie pred poslancami. V zmysle rokovacieho poriadku túto možnosť dostali.

Za iniciatívu vystúpil Marian Hlaván, ktorý okrem iného povedal: „Sme znepokojení z vývoja okolo vzniku humanitárneho centra na území Malaciek. Z médií vieme, že takéto tábory predstavujú výrazne narušenie pokojného a bezpečného života obyvateľstva.

Sme presvedčení, že spojenými silami môžeme dosiahnuť bezpečné Malacky. Odmietame zriadenie tábora pre nelegálnych migrantov a protestujeme proti postupu ministerstva vnútra. Oceňujeme postoj primátora v médiách, oceňujeme odmietavý postoj mestského zastupiteľstva, vyjadrený v uznesení z 11. mája 2023 a vyjadrujeme podporu vedeniu mesta Malacky v riešení vzniknutej situácie. Žiadame podniknúť všetky právne kroky a preskúmať všetky možnosti vedúce k zrušeniu tohto tábora.“

O tom, že sa v Malackách pripravuje centrum pre nelegálnych migrantov, ktorí nežiadajú o azyl, no štát ich zároveň nevie vrátiť do ich domovskej krajiny, informoval pred pár dňami ako prvý primátor Juraj Říha. Upozornil na fakt, že príprava mala prebiehať v utajení a bez informovania mesta. „Túto informáciu som medializoval v pomerne jasnom a striktnom stanovisku za mesto. Aj to pomohlo, že ministerstvo vnútra bolo pritlačené k tomu, aby potvrdilo, že spustilo prípravu humanitárneho centra v areáli záchrannej brigády,“ povedal primátor azdôraznil: „Ak sa ukáže, že ministerstvo vnútra pokračuje v prípravách centra, mesto využije právnu analýzu, aby podalo neodkladné opatrenie na súd.“

Primátor sa už stretol s novým ministrom vnútra Ivanom Šimkom. „Tlmočil som mu zásadný nesúhlas s cieleným presunom nelegálnych migrantov z hraníc na jedno miesto. Zároveň som apeloval na ministra, aby sa prehodnotili plány s Malackami, nech sa v nich nepokračuje a aby sa využili tie pobytové zariadenia na Slovensku, ktoré sú na to zriadené a fungujú. Rovnako je dôležité oficiálne zverejniť kontingenčný plán,“ informoval J. Říha. Minister vnútra pripustil, že rezort mal s malackou samosprávou komunikovať o svojich plánoch vopred. V zatiaľ neurčenom termíne sa predpokladá pracovné stretnutie s predstaviteľmi Migračného úradu.

Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Najdlhšia diskusia bola okolo urgentu v Nemocnici Malacky. V čase konania mestského zastupiteľstva – 30. mája – platila informácia, že od 1. júna prestane fungovať urgentný príjem. O deň neskôr už bolo všetko inak. Nemocnica 31. mája popoludní oznámila, že predlžuje činnosť urgentného príjmu. „Situáciu sa nám podarilo na obmedzený čas stabilizovať v rámci výpomoci externých lekárov, ktorých zabezpečilo ministerstvo zdravotníctva v koordinácii s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ oznámil riaditeľ Nemocnice Malacky Miroslav Kočan.

Napriek tomu, že urgent sa dočasne podarilo zachrániť, dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa v našom regióne aj na Slovensku rapídne zhoršuje. Potvrdil to aj  hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay: „Zdravotníctvo je v stave klinickej smrti.“ T. Szalay a riaditeľ malackej nemocnice M. Kočan boli prítomní na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Čo všetko predchádzalo pôvodnému rozhodnutiu nemocnice o zastavení urgentu? Urgent, čiže ústavná pohotovostná služba, poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť a prijíma pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujúcom stave (napr. dopravné nehody, srdcové príhody atď). V malackej nemocnici sa niekoľkokrát predlžovala aj vďaka dotovaniu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja. Pred časom sa podarilo presadiť, aby bol urgent v Malackách financovaný zo zdravotného poistenia. Tento rok mal fungovať do 1. februára. Po tomto termíne vláda urgent predĺžila do 31. decembra 2023, avšak spoločnosť Nemocničná, ktorá prevádzkuje malackú nemocnicu, tvrdí, že išlo o jednostranné rozhodnutie štátu bez akejkoľvek konzultácie či rokovania.

„Keď sa rozhodlo o výstavbe Borov, bolo jasné, že skôr či neskôr takáto situácia nastane. Otvorenie Nemocnice Bory malo pomôcť celému systému, ale naopak, stav sa zhoršil,“ skonštatoval M. Kočan.  Doplnil ho T. Szalay: „Dnes to peniazmi nevyriešime. Nie sú ľudia. V zdravotníctve nám chýba celá generácia. Personálnu krízu nevyriešime z večera do rána.“ Faktom je, že za posledných sedem rokov sme mali sedem ministrov zdravotníctva, z toho za posledné tri roky boli štyria. Hlavný lekár BSK prirovnal slovenské zdravotníctvo k potápajúcemu sa Titaniku a diskusiu na zastupiteľstve uzavrel slovami, ktoré nepotešia nikoho: „Toto je len ochutnávka vecí ktoré prídu. Situácia je tristná. Nevidím priestor na to, že niekto nájde peniaze, aby ich nalial do zdravotníctva. Zdravotné sestry nevychováme zo dňa na deň. Na to, aby sa niekto stal lekárom, musí vyštudovať 6 rokov školu, potom – v prípade žien – materská, ďalej urobiť si atestáciu. Aj keby sme sa hneď dnes rozhodli zdvojnásobiť počet študentov na lekárskych fakultách, skôr ako o 10 – 12 rokov sa to nezlepší. Neteší ma, že som zvestovateľom apokalypsy, len upozorňujem, že situácia je tragická.“

Z diskusie poslancov MsZ k urgentu

Marián Haramia: 

„Atestovaného lekára, ktorý môže robiť urgentnú medicínu, nezískate z roka na rok. Máme tu diaľnicu, kde stále hrozia havárie a kolóny. Každá reforma v zdravotníctve za posledné roky znamenala zhoršenie stavu.“

Lucia Vidanová:

„V programovom vyhlásení BSK sa hovorí, že sa má podporiť vzájomná spolupráca medzi Nemocnicou Bory a Nemocnicou Malacky. Teraz sú na ťahu Bory, aby boli féroví voči nám.“

Zuzana Baligová:

„Nemocnica Bory má ťah – nie na bránu, ale na finančne zaujímavé výkony.“

Štefan Hronček:

„Hovorí sa, že urgent v Malackách nemusí byť, lebo je blízko Bratislava. Bory v blízkosti Kramárov môžu byť? Koľko ľudí musí zomrieť, aby sa niekto spamätal a začali sa veci riešiť?“

Komisie sú v kompletnom zložení

Mestské zastupiteľstvo zvolilo členov komisií, ktoré sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Je ich osem. Šesť z nich má po 9 členov a dve – komisia pre kultúru a komisia pre šport a mládež – majú po 10 členov.

Komisia pre vzdelávanie

Predseda: Pavol Tedla

Podpredseda: Daniel Masarovič

Členovia: Jana Pagáčová, Martina Chorvátová, Peter Jordán, Jana Richveisová, Katarína Saňková, Hana Kaňková, Marek Šrámek

Komisia pre šport a mládež

Predseda: Anton Pašteka

Podpredseda: Ladislav Čas

Členovia: Viera Mária Adamovičová, František Hlavatý, Marcel Bulla, Pavol Oreský, Vladimír Handl, Ján Brandejs, Milan Merc, Eva Hašková

Komisia pre sociálne veci

Predsedníčka: Lucia Vidanová

Podpredsedníčka: Katarína Trenčanská

Členovia: Katarína Berkešová, Adela Ondrisková, Martin Paluk, Zdenka Klasová, Daniela Bukovská, Miriam Martinkovičová, Mária Knotková

Komisia pre zdravotníctvo

Predseda: Marián Haramia

Podpredseda: Jozef Mračna

Členovia: Mária Stankovská, Zuzana Laluhová Striežencová, David Bíroczi, Ľubica Hladíková, Jozef Walter, Štefan Dvorský, Vladimír Moravčík

Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie

Predseda: Adam Janík

Podpredseda: Pavel Spusta

Členovia: Tomáš Beňo, Richard Hájek, Gabriela Janečková, Juraj Mikláš, Ivo Kollárik, Marián Trnka, Lenka Jánošová

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku

Predsedníčka: Zuzana Baligová

Podpredseda: Jozef Mračna 

Členovia: Pavel Bordáč, Ladislav Horáček, Bibiana Spálová, Denis Čech, Daniel Krakovský, Blanka Švecová, Vladimír Kožuch

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok

Predseda: Štefan Hronček

Podpredseda: Marián Andil

Členovia: Róbert Peťko, Andrej Kliment, Stanislav Slezák, Vojtech Kubina, Renáta Biksadská, Jana Paičková, Michelle Palkovičová

Komisia pre kultúru

Predseda: Martin Macejka

Podpredseda: Milan Ondrovič

Členovia: Štefan Hronček, Lucia Vidanová, Stanislav Bellan, Marek Burcl, Vanda Kráľovičová, Dávid Maxian, Lenka Osuská, Branislav Škopek

Text: Ľ. Pilzová, foto: J. Hargaš, Ľ. Pilzová

Ďalšie
Šport
12. 6. 2024
Patrik Koch si zahral NHL, v zámorí zostáva

Hokejového obrancu a rodáka z Malaciek Patrika Kocha čaká sťahovanie. Jeho klub Arizona Coyotes,…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
11. 6. 2024
Zberný dvor na Partizánskej bude zatvorený

Od piatku 14. júna do stredy 19. júna bude zberný dvor na Partizánskej ul. ZATVORENÝ.V prípade…

Zobraziť celý článok