29. 9. 2015
Mestské zastupiteľstvo o rekonštrukcii diaľničného nadjazdu

V súvislosti s predlžovaním termínu rekonštrukcie nadjazdu v Malackách požiadal predseda BSK Pavol Frešo o možnosť vystúpenia počas rokovania mestského zastupiteľstva. Spolu s ním pred poslancov predstúpil aj Milan Valašik, riaditeľ spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, ktorá komunikáciu opravuje.

Predseda BSK Pavol Frešo: „Most sa opravuje už druhýkrát za obdobie, čo som županom. Veľmi mi záleží, aby bol opravený kvalitne. V roku 2010 sa zistilo, že most je v havarijnom stave a dokonca sme prišli na to, že bol skonštruovaný s veľkými chybami. To znamená obdobie možno pred 30 rokmi.“  Župana doplnil generálny riaditeľ Regionálnych ciest Milan Valašik: „Chápem nervozitu občanov Malaciek. Faktom však je, že technický stav mosta bol zlý. Tento most nebol nikdy dimenzovaný na také množstvo áut, ako tu chodí dnes.“

Primátor Malaciek Juraj Říha zdôraznil želanie mať staticky bezpečný most, avšak opravený v čo najkratšom možnom čase. K spôsobu komunikácie zo strany Regionálnych ciest má výhrady. „Ešte 30. júla som sa zúčastnil na kontrolnom dni. Zástupca dodávateľa ma vtedy informoval, že práce sa podľa harmonogramu skončia do 31. augusta tak, aby počas septembra prebehla kolaudácia. Následne 21. augusta sme na našu žiadosť dostali písomnú informáciu, že sa objavila nepredvídaná vada a zároveň ubezpečenie, že práce sa skončia počas septembra. Ak by sa nezačali šíriť šumy, a ak by som nezavolal riaditeľovi, obávam sa, že by sme informáciu o predĺžení nedostali ani pred 30. septembrom,“ povedal J. Říha.

Zástupca stavebného dozoru malackých poslancov informoval, že priestor okolo nájazdovej dosky bolo treba otvoriť do hĺbky 4 metre. Podľa jeho slov je dnes už problém odstránený. Čaká sa na vytvrdnutie betónu, po ktorom sa osadia armatúry a položí sa vozovka. „Keď sme otvárali mostný záver, zistili sme, že je tu problém, s ktorým sa nekalkulovalo. Tým problémom je nájazdová doska. Prvý variant bol, aby sme to riešili hneď, keď máme stavbu otvorenú, aj keď to opravu predĺži. Alebo sme to mohli posunúť a trebárs na budúci rok most znovu na mesiac-dva uzavrieť,“ doplnil M. Valašik. 

Stavebné práce v lete spomalili aj intenzívne horúčavy, počas ktorých sa museli pozastaviť betonárske práce, aby sa nezdeformoval povrch. Poslanci MsZ však dostali ubezpečenie, že to nemalo vplyv na kvalitu ani technický stav opravy.

M. Valašik: „Vo vyjadreniach, kedy skončíme, som opatrný. Dnes môžem povedať, že sme stanovili termín v podstate do začiatku zimnej údržby, to znamená 15. november. To je môj deadline na úplné ukončenie tejto stavby vrátane administratívnych, inžinierskych a kolaudačných procesov.“

Primátor J. Říha upozornil, že uzavretý nadjazd sťažuje život i dopravu v celom meste, poškodzuje komunikácie na obchádzkovej trase a komplikuje ďalšie projekty: „Napríklad prestavba Nádražnej ulice, ktorú sme počas uzávierky nemohli otvoriť. Zároveň je na to naviazaná rekonštrukcia železničného priecestia, naplánovaná na október. Okrem toho, každý z našich poslancov dostal od občanov sťažnosti typu, že na stavbe pracujú dvaja ľudia. Keď prišla informácia o predĺžení rekonštrukcie, obrátilo sa to proti nám, lebo nie všetci obyvatelia rozlišujú, kto je investorom. Myslím si, že tá komunikácia mala nastať oveľa skôr. Regionálne cesty mali Malačanov a vedenie mesta informovať vopred a včas.“

Keďže uzávierka nadjazdu sa predlžuje, Juraj Říha znovu adresoval Železniciam Slovenskej republiky žiadosť o dočasné otvorenie železničného priecestia na Ulici Jána Kollára.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok