7. 5. 2018
Mestské zastupiteľstvo bude rokovať 10. mája
Vo štvrtok 10. mája o 15.00 h sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadačke administratívnej budovy na Radlinského ul. 2751/1 (bývalá budova MsÚ).    
                        
Návrh programu:
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu,
2) Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu   
    financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o. z.,
3) Návrh na schválenie projektu Výstavba novej telocvične pre ZŠ  Dr. J. Dérera,
4) Návrh na schválenie zámeru výstavby kultúrneho domu a revitalizácie zóny Zámocká,
5) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Malacky za rok 2017,
6) Návrh na schválenie záverečného účtu mesta Malacky za rok 2017,
7) Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2017 (MŠ, ZUŠ, CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, MsCSS, MCK, AD HOC).

Materiály na rokovanie sú k dispozícii na webovej stránke mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Priebeh rokovania bude možné sledovať naživo cez www.zastupitelstvo.sk.

-lp-
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok