7. 5. 2018
Mestské zastupiteľstvo bude rokovať 10. mája
Vo štvrtok 10. mája o 15.00 h sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadačke administratívnej budovy na Radlinského ul. 2751/1 (bývalá budova MsÚ).    
                        
Návrh programu:
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu,
2) Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu   
    financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o. z.,
3) Návrh na schválenie projektu Výstavba novej telocvične pre ZŠ  Dr. J. Dérera,
4) Návrh na schválenie zámeru výstavby kultúrneho domu a revitalizácie zóny Zámocká,
5) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Malacky za rok 2017,
6) Návrh na schválenie záverečného účtu mesta Malacky za rok 2017,
7) Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2017 (MŠ, ZUŠ, CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, MsCSS, MCK, AD HOC).

Materiály na rokovanie sú k dispozícii na webovej stránke mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Priebeh rokovania bude možné sledovať naživo cez www.zastupitelstvo.sk.

-lp-
Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok