27. 8. 2021
Mestské jasle prijímajú ďalšie deti
Vzhľadom k voľným kapacitám mestských detských jaslí je možné prijať ďalšie deti. Umiestniť svoje dieťa v jasliach môžu aj rodičia, ktorí nepracujú (t. j. nemajú potvrdenie o zamestnaní), neštudujú (t. j. nemajú potvrdenie o štúdiu na strednej alebo vysokej škole) a aj tí, čo nie sú evidovaní na úrade práce. 
Bližšie informácie poskytne vedúca detských jaslí Martina Novotová cez mail detskejasle@malacky.sk alebo na telefónnom čísle 0907 864 432.

-red-


Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok