6. 5. 2020
Mestské centrum sociálnych služieb: ako funguje v čase pandémie
Areál MsCSS zatiaľ zostáva pre verejnosť zatvorený. Vstup je umožnený za prísnych opatrení iba poštovej doručovateľke, dodávateľom na vyloženie tovaru a údržbe v prípade poruchy. Vnútorné priestory centra sa denne dezinfikujú. Informácie sa poskytujú telefonicky, mailom alebo poštou. 
 
Sociálne služby sú stále v obmedzenom režime. Do odvolania nefunguje sociálny taxík, požičiavanie pomôcok, práčovňa ani stredisko osobnej hygieny. 

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
Funguje v nepretržitej prevádzke za prísnych hygienických podmienok. Platí striktný zákaz návštev (s výnimkou, ak ide o klienta v terminálnej fáze ľudského života) a momentálne nie je povolené ani prinášanie vecí od príbuzných.
 
Prevádzka ZOS je striktne oddelená, t. j. každé poschodie funguje samostatne, klienti ani zamestnanci sa navzájom nestretávajú. Komunikácia s ostatnými strediskami prebieha výhradne telefonicky, zásobovanie je zabezpečované dovezením stravy, nákupov a podobne pred dvere konkrétneho poschodia. V prípade, že do ZOS príde poštová doručovateľka, zásielky vybaví tiež pri vstupe na konkrétne poschodie. Využívanie vonkajších priestorov je časovo oddelené pre prvé a druhé poschodie.
 
Vedúca ZOS a sociálna pracovníčka organizujú pre klientov aktivity na trávenie voľného času, pričom prioritu majú individuálne aktivity, resp. aktivity v užšom kruhu. 
 
Zamestnanci si po príchode do práce zmerajú telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom. Ak niektorý z nich vykazuje známky akéhokoľvek ochorenia, je povinný opustiť pracovisko. Nosenie rúšok a rukavíc je samozrejmosťou. V prípade poruchy je privolaný údržbár, resp. iný odborný pracovník, ktorý si pred vstupom vydezinfikuje ruky, nasadí ochranné rukavice a ochranný oblek. Pri výkone práce nesmie prísť do kontaktu so žiadnym klientom.

Denný stacionár  
Služba je pozastavená. Sociálna pracovníčka je v telefonickom kontakte s klientmi. V prípade potreby im zabezpečí nákup, kontrolu, vykonanie hygieny a pod. Klienti majú zabezpečené rúška a tlačoviny (časopisy, krížovky) na trávenie voľného času. 

Domáca opatrovateľská služba 
Služba je zabezpečovaná nepretržite. Riadi ju a koordinuje sociálna pracovníčka, ktorá komunikuje s klientmi, rodinnými príslušníkmi a opatrovateľkami telefonicky. Opatrovateľky majú zabezpečené ochranné rúška a rukavice.

Jedáleň
Stravu dostávajú stravníci, ktorí boli v MsCSS zaregistrovaní, t. j. všetkým, ktorí od nás odoberali stravu pred pandémiou a prejavili záujem o jej obnovenie. Je zabezpečovaná výhradne  formou dovozu v jednorazových obaloch, ktoré si stravníci musia predplatiť. Rozvoz stravy prebieha za prísnych hygienických opatrení: vodiči majú rúška, ochranné rukavice a každý deň sa rozvozové vozidlá dezinfikujú.
 
Sociálna posudková činnosť
Služba je zabezpečovaná nepretržite. Kontakt so žiadateľmi a úradmi prebieha telefonicky, mailom a poštou. 

Útulok
Služba je zabezpečovaná nepretržite. Klienti majú zabezpečené rúška, dostali informačné materiály o bezpečnom správaní sa, sú poučení o zásadách a opatreniach na predchádzanie infekcie. Situácia a zdravotný stav klientov útulku sa monitoruje telefonicky.

Administratíva a zamestnanci, ktorí riadia jednotlivé strediská, majú zadelenú prácu tak, aby sa na pracovisku nestretávali. Ak je to možné, využívajú prácu z domu. Vodič sociálneho taxíka vypomáha pri rozvoze obedov. Opatrovateľky z denného stacionára vypomáhajú v ZOS, pretože rozdelením ZOS na dve pracoviská bolo potrebné doplniť personál. Žiadny zamestnanec v MsCSS nie je v tomto období nevyužitý.
 
Chránime našich klientov aj zamestnancov. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa úprimne zaujímajú, ako sa máme, ktorí nám nezištne darovali rúška, dezinfekciu či nápoje. A  veľká vďaka tiež patrí mojim obetavým kolegyniam a kolegom za zodpovednú prácu.

Melánia Dujsíková, riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb Malacky 

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok