11. 12. 2014
Mestské centrum kultúry prijme knihovníka

Mestské centrum kultúry Malacky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta: knihovník, resp. knihovníčka.
Miesto výkonu práce: MCK Malacky, Záhorácka 1919

Pracovné podmienky:
–    Pracovný úväzok: denná prevádzka (7,5hod. prac. čas),
–    Ponúkaný plat : V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa prílohy č.2 k nariadeniu vlády č.441/2013 Z.z. – Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov

Termín nástupu: február 2015

Náplň práce:
–    katalogizovanie a spracovávanie  bibliografických informácií
–    analyzovanie zdrojov  a informačných potrieb mestskej komunity,
     –    formulovanie a implementovanie stratégií pre rozvoj ďalších služieb,
     –    realizovanie základných a nadštandardných služieb knižnice
–    poskytovanie informácií v oblasti práce s informáciami,
     –    asistovanie klientom vo využívaní knižničných zdrojov
          a informačných  technológií,
–    realizovanie čitateľských programov a kultúrno – společenských  
     podujatí  knižnice

Iné výhody: Možnosť poskytnutia výhod v rámci sociálneho programu  MCK Malacky


Kvalifikačné požiadavky:
 –      stredoškolské odborné vzdelanie –  Škola knihovníckych  a informačných štúdií
 –      vysokoškolské odborné vzdelanie –  I. stupňa a II. stupňa
                                                                  Knižničná a informačná veda


Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
–    práca s PC – MS Word, MS Excel, internet,
–  systém Advanced Rapid Library – výhodou
–    vnímavosť voči čitateľovi,
–    schopnosť a ochota tímovej práce,
–    zodpovednosť,
–    komunikatívnosť,
–    spoľahlivosť,
–    dobrý vzťah k práci,
–    samostatnosť,
–    príjemné vystupovanie voči klientom
–    kreativita
–    flexibilita
–    jazykové znalosti – výhodou

Požadované doklady k prihláške:
–    žiadosť o zaradenie do výberového konania
–    doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklady o absolvovaní odborných kurzov
–    profesijný štruktúrovaný životopis
–    motivačný list
–    súhlas  na  použitie  osobných  údajov  pre  potreby  výberového  konania  podľa   zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Stručná charakteristika organizácie:
Mestské  centrum kultúry /MCK/ ako príspevková organizácia mesta Malacky. lavnou činnosťou MCK je organizovanie kultúrno – spoločenských aktivít prostredníctvom umeleckých a kultúrno – výchovných podujatí, expozícií, klubovej a záujmovo – umeleckej činnosti. MCK buduje, spracováva a poskytuje verejnosti fond knižnice a múzea. Strediskom  MCK je Knižnica MCK,  Múzeum Michala Tillnera, súčasťou ktorého je i pracovisko Krypty vo františkánskom kostole NPPM, Spoločenský dom MCK a Kultúrní domeček – kino Záhoran.

Bližšie informácie o organizácii si môžete pozrieť na webovej stránke www.mckmalacky.sk

Kontakt:
Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Mgr. Jana Zetková
Tel. číslo: 0903801214, 0347722110
E-mail: riaditel@mckmalacky.sk

Prihlášku zašlite v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať“ do 7. 1. 2015 písomne poštou  na adresu: MCK Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.

Ďalšie
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok
Šport
27. 1. 2023
Cez víkend pokračuje halová liga mladších žiakov vo futbale

V nedeľu 29. januára vás pozývame do ŠH Malina na futbalové zápasy 3. kola halovej ligy…

Zobraziť celý článok