11. 12. 2014
Mestské centrum kultúry prijme knihovníka

Mestské centrum kultúry Malacky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta: knihovník, resp. knihovníčka.
Miesto výkonu práce: MCK Malacky, Záhorácka 1919

Pracovné podmienky:
–    Pracovný úväzok: denná prevádzka (7,5hod. prac. čas),
–    Ponúkaný plat : V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa prílohy č.2 k nariadeniu vlády č.441/2013 Z.z. – Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov

Termín nástupu: február 2015

Náplň práce:
–    katalogizovanie a spracovávanie  bibliografických informácií
–    analyzovanie zdrojov  a informačných potrieb mestskej komunity,
     –    formulovanie a implementovanie stratégií pre rozvoj ďalších služieb,
     –    realizovanie základných a nadštandardných služieb knižnice
–    poskytovanie informácií v oblasti práce s informáciami,
     –    asistovanie klientom vo využívaní knižničných zdrojov
          a informačných  technológií,
–    realizovanie čitateľských programov a kultúrno – společenských  
     podujatí  knižnice

Iné výhody: Možnosť poskytnutia výhod v rámci sociálneho programu  MCK Malacky


Kvalifikačné požiadavky:
 –      stredoškolské odborné vzdelanie –  Škola knihovníckych  a informačných štúdií
 –      vysokoškolské odborné vzdelanie –  I. stupňa a II. stupňa
                                                                  Knižničná a informačná veda


Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
–    práca s PC – MS Word, MS Excel, internet,
–  systém Advanced Rapid Library – výhodou
–    vnímavosť voči čitateľovi,
–    schopnosť a ochota tímovej práce,
–    zodpovednosť,
–    komunikatívnosť,
–    spoľahlivosť,
–    dobrý vzťah k práci,
–    samostatnosť,
–    príjemné vystupovanie voči klientom
–    kreativita
–    flexibilita
–    jazykové znalosti – výhodou

Požadované doklady k prihláške:
–    žiadosť o zaradenie do výberového konania
–    doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklady o absolvovaní odborných kurzov
–    profesijný štruktúrovaný životopis
–    motivačný list
–    súhlas  na  použitie  osobných  údajov  pre  potreby  výberového  konania  podľa   zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Stručná charakteristika organizácie:
Mestské  centrum kultúry /MCK/ ako príspevková organizácia mesta Malacky. lavnou činnosťou MCK je organizovanie kultúrno – spoločenských aktivít prostredníctvom umeleckých a kultúrno – výchovných podujatí, expozícií, klubovej a záujmovo – umeleckej činnosti. MCK buduje, spracováva a poskytuje verejnosti fond knižnice a múzea. Strediskom  MCK je Knižnica MCK,  Múzeum Michala Tillnera, súčasťou ktorého je i pracovisko Krypty vo františkánskom kostole NPPM, Spoločenský dom MCK a Kultúrní domeček – kino Záhoran.

Bližšie informácie o organizácii si môžete pozrieť na webovej stránke www.mckmalacky.sk

Kontakt:
Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Mgr. Jana Zetková
Tel. číslo: 0903801214, 0347722110
E-mail: riaditel@mckmalacky.sk

Prihlášku zašlite v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať“ do 7. 1. 2015 písomne poštou  na adresu: MCK Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok