23. 10. 2019
Mestská školská rada začala pracovať v novom zložení

Na svojom ustanovujúcom zasadnutí sa zišla Mestská školská rada v Malackách. Má 11 členov. Za riaditeľov škôl sú v nej Alena Číčelová, Martina Novotová, Elena KrajčírováLívia Spustová, za predsedov rád škôl Monika Valúchová, Martina JanotkováPeter Jordán, za rodičov Ivana Rybáriková a Milan Kuzma a za mesto sú v rade dve poslankyne, Katarína TrenčanskáViera Mária Adamovičová. Funkčné obdobie mestskej školskej rady je 4 roky. Členovia si na prvom zasadnutí zvolili predsedníčku, stala sa ňou K. Trenčanská. 

Pôsobnosť a poslanie mestských školských rád upravuje legislatíva formou zákona a vyhlášky. Mestská školská rada je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje miestne záujmy, záujmy detí a žiakov, rodičov a zamestnancov školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť škôl a školských zariadení, vyjadruje sa k činnosti orgánov samosprávy a štátnej správy a podieľa sa na kontrole práce riadiacich zamestnancov škôl v meste Malacky. Mestská školská rada sa vyjadruje aj ku koncepcii rozvoja škôl, k rozpočtu, personálnym a sociálnym otázkam, požiadavkám mesta či výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu.  

-red-

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok