21. 1. 2013
Mestská polícia pokračuje v projektoch

Mestská polícia a jej práca sa skvalitňujú aj vďaka schváleným projektom a trom prideleným dotáciám z roku 2012. Dve z nich poskytol Obvodný úrad v Bratislave a tretiu Ministerstvo vnútra SR. Suma 6000 € a navyše spolufinancovanie vo výške 1500 € z rozpočtu MsP išlo na projekt zlepšovanie situačnej prevencie modernizáciou kamerového systému. „Zakúpili sme dve nové kamery, vďaka čomu môžeme sledovať ďalšie dva kritické body – z MsÚ, Radlinského a Zámockú a zo stožiaru pri sídle Slovenskej správy ciest Pezinskú ulicu a okolie Tesca a obchodného centra Malavia,“ hovorí preventista MsP V. Kunák.

Druhou aktivitou podporenou Obvodným úradom Bratislava je systémový projekt sociálnej prevencie MsP s názvom Malacky – dobré miesto pre život. „Už šiesty rok systematicky vzdelávame v oblasti prevencie kriminality Malačanov všetkých vekových kategórií, od materskej školy až po seniorov,“ vysvetľuje V. Kunák. Obvodný úrad v Bratislave tento zabehnutý projekt MsP podporil sumou 1000 €, pričom polícia prikladá ďalších 250 €.

Tretí projekt je v Malackách nový a ide v ňom o podporu aktivít v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. „Súčasťou projektu bolo akreditované vyškolenie všetkých štyroch preventistov MsP v Malackách,“ zdôraznil V. Kunák. Potom MsP zaradila uvedenú tému do systému svojich prednášok a zaviedla besedy o rizikách a hrozbách v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi napr. na pracovnom trhu aj v Azylovom dome Betánia či v ubytovniach priemyselných parkov. Vznikol tiež informačný leták, ktorý rozširujú pracovné agentúry a sociálni kurátori. „Ohrozené môžu byť menej vzdelané a dôverčivé osoby, ale napr. aj ľudia, ktorí sa vracajú z výkonu trestu,“ vysvetľuje V. Kunák z MsP v Malackách. Ministerstvo vnútra SR podporilo tento projekt malackej MsP sumou 3000 €. Spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 160 €.

MsP priebežne podáva žiadosti o podporu vlastných projektov. „V tomto čase sú podané dve žiadosti – na ďalšiu modernizáciu kamerového systému a na spracovanie manuálov pre prácu preventistov obecných polícií v oblasti sociálnej prevencie, ktoré vychádzajú zo skúseností systémového vzdelávacieho projektu Malacky, dobré miesto pre život,“ uzatvára preventista MsP V. Kunák a verí, že budú posúdené kladne.

T. Búbelová     

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok